ДВ 2012

Публичните разходи на светло в Интеренет

В ДВ 52/10.07.2012 е обнародвано Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 367/ 2011…

Мария Радева|Автор
10 юли 2012
Публичните разходи ежедневно в Интеренет

В ДВ 52/10.07.2012 е обнародвано Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 367/ 2011 за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2012

Създадени са две нови разпоредби, с цел прозрачно управление на публичните средства.

Министерството на финансите ежедневно ще публикува на интернет страницата си леснодостъпна за потребителите, информация за какво и как се харчат парите от държавния бюджет.

Информацията ще съдържа извършените плащания чрез СЕБРА, вкл. плащанията на държавните органи, Министерство на здравеопазването, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и др.

Информационната система на МФ вече е факт на страницата Открито управление
Информацията за плащанията е СЕБРА и други плащания по дни е достъпна чрез избиране на дата от календара в дясно.

С постановлението се задължават и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включени в СЕБРА, да публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за извършените общо за първостепенната система, по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане за всеки работен ден

Припомням, че НЗОК е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Оставете първия коментар