ДВ 2011

Програми за психосоциална рехабилитация

В ДВ 75/27.09.2011 е обнародвана Наредба № 8 от 7 септември 2011 за условията и…

Мария Радева|Автор
28 сеп. 2011

В ДВ 75/27.09.2011 е обнародвана Наредба № 8 от 7 септември 2011 за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества са предмет на регламентация на Наредба 7/2011, обнародвана в ДВ 75/2011.

Осъществяваните към момента рехабилитационни програми по отмененната Наредба № 30/2000 за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества се привеждат в съответствие с новите изисквания до 29.09.2012.

Психосоциална рехабилитация

Психосоциалната рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, е система от дейности и грижи, насочени към подобряване на био-психо-социалното функциониране на индивида и неговата социална интеграция в обществото. Тук се включват психологически интервенции и социални дейности, извършвани в общността и в лечебни заведения, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот.

Психосоциалната работа се осъществява в съответствие с действащите методики, стандарти и изисквания за социални услуги, регламентирани в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.
Психосоциалната рехабилитация в лечебните заведения се осъществява в съответствие с медицинския стандарт „Психиатрия“.

(Медицинският стандарт е задължителен за изпълнение регламент при упражняване на определена медицинска специалност. За неизпълнение на задължителните предписания се носи съответна юридическа отговорност)

Лица с личен опит в оздравяването от злоупотреба с наркотични вещества, които са преминали успешно през лечение, психосоциална рехабилитация и/или групи за взаимопомощ, могат да участват в изпълнението на програми за психосоциална рехабилитация при следните условия:

 • да не са злоупотребявали с наркотични вещества през последните 2 години;
 • да са завършили курс за обучение по програма, утвърдена от Националния център по наркомании.

2 comments

 • Инна Рангелова

  Искам да ви попитам дали предлагате на хората възможност да трупат стаж при вас за да могат да придобият опит защото аз съм завършила психология и много искам да работя точно това ..да помагам на хората зависими от наркотични вещества , но не знам към кого да се обърна .. не знам какво да правя..

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Желанието Ви е достойно за уважение! И с удоволствие бих Ви подкрепила, но това е извън моите възможности!
   Не работя с лица със зависимости, а и това е извън моята професионална компетентност.

Напишете коментар