Аргументи и коментари

Промяна в правилата за административна регулация на НЗОК

Свързани публикации: Регулиране на разходите или ограничаване на достъпа Кога НЗОК ще започне да изпълнява…

Мария Радева|Автор
12 май 2011

Свързани публикации:
Регулиране на разходите или ограничаване на достъпа

Кога НЗОК ще започне да изпълнява закона?

По официална информация от 11.05.2011, публикувана на сайта на НЗОК, Надзорният съвет е приел промяна в:
Правилата за разпределение на задължителните годишни прогнозни стойности на болниците за 2011“По този начин болниците ще имат възможност за по-гъвкаво преразпределяне на определените им средства за тримесечие. Те ще могат преди приключване на текущото тримесечие да ползват авансово до 10 на сто от средствата, предвидени за следващото (цитат).”

Правилата за определяне на броя направления за консултация със специалист и стойностите за медико-диагностични изследвания ”С промяната се възстановява възможността личен лекар със специалност „Педиатрия” да насочва деца за консултация към лекар-специалист със същата специалност, без ограничение. Всички общопрактикуващи лекари, без значение каква специалност имат, могат да насочват неограничено деца към педиатър или лекар-специалист по детски болести – детски гастроентеролог, детски кардиолог, детски ендокринолог и др. Това може да става еднократно за всяко остро състояние. (цитат).”
Към 12.05.2011 решенията на НС на НЗОК, отразяващи приетите промени не са публикувани.
Достъпните, в сайта на НЗОК, текстове на правилата за административна регулация, както в болничната, така и в извънболничната помощ не отразяват оповестените промени.

Изобщо спорен е въпросът доколко цитираните правила има силата на нормативни актове, в случай, че същите не са обнародвани.

Оставете първия коментар