ДВ 2014

Промени в основния пакет от дейности, заплащани от НЗОК

В ДВ бр. 106/23.12.2014 са обнародвани поредните изменения в Наредба № 40 от 2004 за…

Мария Радева|Автор
23 дек. 2014

В ДВ бр. 106/23.12.2014 са обнародвани поредните изменения в Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Радиохирургия от 01 юли 2015

С изменения в ДВ 95/2014, които трябваше да влязат в сила от 01.01.2015, се създаде нова Клинична пътека 88.1 Роботизирана радикална простатектомия.
С последните изменения на Наредба 40/2004 новата Клинична пътека 88.1 се отменя.
Създава се нова Клинична пътека 258.4. Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания.

Новите клинични пътеки
258.3. Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
258.4. Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
ще влязат в сила от 01 юли 2015.

Изменения относно КП 311

Клинична пътека 311 Хирургично лечение на деца до 1 година с вродени аномалии се променя. От 01.01.2015, новото наименование на КП 311 става: Хирургично лечение на деца до 1 година с вродени аномалии, в областта на торакалната и абдоминалната област.

Изменения относно клиничните процедури

Новата Клинична процедура Бъбречно-заместителна терапия, която трябваше да влезе в сила от 01.01.2.015, се отменя.

Ако правилно разчитам измененията в Наредба 40/2004, Клиничната процедура Терапевтична афереза, също се отменя.

Наредба 40/2004, предвижда, че НЗОК веднъж годишно, в срок до 25 декември, извършва анализ на включените през годината в Позитивния лекарствен списък нови международни непатентни наименования на лекарствени продукти и на новите показания на съдържащи се в него противотуморните лекарствени продукти, приложими при изпълнение на Клиничната процедура „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“, които не е заплащала. За новите противотуморните лекарствени продукти НЗОК заплаща от началото на следващата календарна година.
С днешните изменения анализът на включените в ПЛС противотуморни лекарствени продукти ще бъде по техните международни непатентни наименования.

Оставете първия коментар