НРД 2014

Промени в НРД 2014

Облекчават се изискванията към лечебните заведения за болнична помощ във връзка с извършване на изследвания…

Мария Радева|Автор
19 май 2014

Облекчават се изискванията към лечебните заведения за болнична помощ във връзка с извършване на изследвания при хоспитализация.

При хоспитализация (планов прием) по клинична пътека пациентът може да представи предварително извършени изследвания от групата на образната диагностика и клинико-лабораторни изследвания, реализирани от друго лечебно заведение преди дата на хоспитализация. Приемащото лечебно заведение следва да зачете тези изследвания, както и да ги използва при отчитане на клиничната пътека, доколкото това не противоречи на диагностично-лечебния алгоритъм на същата. Давността на предварително извършените клинико-лабораторни изследвания е 7 дни, като за тези от групата на образната диагностика може да е и по-дълъг (но не повече от 30 дни) преди датата на хоспитализация в зависимост от вида им и клиничната преценка на лекуващия лекар.

Това е предвидено в измененията на НРД 2014, обнародвани в ДВ 41/2014

Изменения на НРД 2014 за медицинските дейности

9 comments

 • Получава се своеобразен конфликт между записаните правила, по които се заплаща клиничната пътека и последващият контрол, който се основава на лечебно – диагностичният алгоритъм.
  Така изчезва свободата за клинично поведение на лекаря да лекува пациента съобразно неговото заболяване.
  Ето защо ставаме свидетели на извършване на рентгенови изследвания, които са ненужни но са предпоставка за увреждане здравето на пациентите извършвани само и единствено да се спази записаното изискване в диагностично – лечебният алгоритъм.
  Това е смисълът на моята забележка за превръщането на диагностично – лечебният алгоритъм в методика за контрол.
  Контролните органи на НЗОК И РЗОК изобщо не се интересуват какво се е случило с пациента, а търсят причини да налагат глоби и да отказват плащания за извършена дейност.
  Във всяка КП е записано какво значи „завършена клинична пътека“ и кои са задължителните процедури, които трябва да извърши всяко ЛЗ, за да получи парите си за проведеното лечение.

 • „Алгоритъмът на КП е своеобразен алгоритъм за контрол.“ Да, така е, но в доста от случаите пълен с двусмислици, нелогичности, явни и неявни технически пропуски и грешки. Накратко – благодат за двуяко тълкуване и „мощно“ оръжие в ръцете на некомпетентни, заядливи, озлобени и …. контрольори. Трагичното е, че това важи за цялата нормативна уредба в тази област и съответно за оправомощените да я контролират(а може би и в другите области е така?) А относно индивидуалните договори и анексите към тях – плащанията към лечебните заведения се извършват на основание именно тези „големи безсмислици“ и затова според мен е от съществено значение същите да са в „синхрон“ с останалите правни актове. Но докато тези правни актове се творят от едни други подобни като вече споменатите контрольори, то „оправия“ няма да има.

 • Влиза в сила от 01.01.2014г., т.е с почти пет месеца назад. Юридически коректно ли е? То, така може и на 31.12.2014 да публикуват подобно изменение с някоя „скрита запетайка“ влизаща в сила от 01.01.2014 и хоп всички в кюпа като долни нарушители!!! И още – вече една седмица, от както е публикуван този ДИД и почти месец от обнародване на ПМС 94, а от касата ни вопъл ни стон по отношение на анекс към индивидуалните договори(в същите има изискване за сключване на анекс при отмяна на предходното ПМС)! В този случай имат ли правна сила тези „нови“ нормативи?

  • Мария Радева

   По отношение влизането със задна дата – да, има такава правна възможност. Защо обаче в този случай промяната влиза със задна дата – за мен няма логично обяснение. Възможни обяснения са: 1- некомпетентност, 2-лобистка поправка или …. питайте НЗОК само те знаят кой е верният отговор.

   По отношение на втория въпрос – абсолютно „тези нови нормативи“ имат правна сила – защото са правни актове и въобще няма смисъл какво пише в индивидуалните договори. А и винаги съм смятала, че тези индивидуални договори са една голяма безсмислица. Правилата се съдържат в НРД, ПМС, наредби – защо е необходимо да се преповтарят в някакви си индивидуални договори?

 • Тоест не могат да се използват!

  • Мария Радева

   Смятам, че друг е смисълът на измененията – могат да се ползват.

   • Не може да се ползват защото във всички КП диагностично – лечебният алгоритъм задължава ЛЗ да извършват изследванията в определен срок след приемането или да се извършват рентгенови изследвания за доказване на диагноза.
    Ето защо смятам, че този текст е лишен от смисъл и ще заблуди доста хора, което ще им донесе глоби и отказване плащане за извършена дейност.
    Ето защо съветвам да се игнорира този текст и изследванията да се правят точно както изисква диагностично-лечебният алгоритъм по всяка пътека.
    И още нещо, контролните органи на НЗОК и РЗОК превърнаха диагностично – лечебният алгоритъм от стандарт за клинично поведение в методика за контрол.
    В болницата, в която работя имаме отказване плащане по КП за пропуснат един декурзус в ИЗ.

    • Мария Радева

     Много сте прав!
     Лечебно-диагностичнят алгоритъм са правила. И това е работата на НЗОК/РЗОК – не забравяйте че това са административни органи – да следи за спазването на тези правила. Да, така е – алгоритъмът на КП е своеобразен алгоритъм за контрол.

Напишете коментар