ДВ 2013

Промени в Наредба № 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

В днешния брой на ДВ 73/20.08.2013 са обнародвани „козметични“ промени в Наредба 34/2006 за придобиване…

Мария Радева|Автор
20 авг. 2013

В днешния брой на ДВ 73/20.08.2013 са обнародвани „козметични“ промени в Наредба 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Финансиране по европейски проекти и програми

До момента когато финансирането се извършваше по европейски проекти и програми, единствено на лекарите специализанти, които работят по трудов договор в лечебно или здравно заведение или висше училище, могат да се отпускат стипендии от средствата, предвидени по бюджета на съответния проект.

След измененията в Наредба 34/2006 при същите условия, когато финансирането се извършва по европейски проекти и програми, на всички лекари специализанти, както и на лекарите по дентална медицина специализанти ще могат да се отпускат стипендии от средствата, предвидени по бюджета на съответния проект. При условие че финансирането се извършва със средства от Европейските структурни фондове, размерът на стипендиите, редът и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.

Промяна във финансирането на специализацията

Според финансирането на обучението, специализантите могат да специализират по следните видове места: финансирани от държавата; срещу заплащане; заемани по реда на чл. 20; финансирани от друг източник; за чужденци.

След измененията в Наредба 34/2006 специализантите, които са приети на места срещу заплащане, определени за 2013, ще могат да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник.

Оставете първия коментар