Аргументи и коментари

Промени в дейността на центровете за спешна медицинска помощ

Дейностите в ЦСПМ ще се осъществяват от два вида екипи – стационарни екипи и мобилни…

Мария Радева|Автор
30 окт. 2016

Нови правила за спешната помощ
Нови правила за спешната помощ

От 22 октомври са в сила изменения в Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ.
Променени са повече от десет разпоредби. Но съществените изменения са в текста на чл. 8 от Правилника.

Дейностите в ЦСПМ ще се осъществяват от два вида екипи – стационарни екипи и мобилни спешни екипи

Стационарните екипи включват:
1/ стационарни диспечерски екипи в районните координационни централи
2/ стационарни спешни екипи във филиалите за спешна медицинска помощ

Стационарните спешни екипи във филиалите за спешна медицинска помощ могат да се сформират само във филиали, на чиято територия не е разкрито спешно отделение. Екипите оказват спешна медицинска помощ на лица, потърсили я сами на територията на филиала.

Мобилният спешен екип извършва дейности в обхвата на специалността „Спешна медицина“ по бърз достъп, триаж, диагностика, лечение и транспорт на спешни пациенти в санитарно транспортно средство и на мястото на инцидента.
Мобилните спешни екипи включват:
1/ реанимационни екипи
2/ лекарски екипи
3/ долекарски екипи
4/ домедицински екипи

Видовете стационарни екипи и мобилни спешни екипи, техните основни професионални дейности и състав се определят съобразно Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

2 comments

 • Полезна статия, както винаги!
  Моля за по-вече публикации, липсвате на своите читатели, г-жо Радева!

  • Мария Радева

   Благодаря за милите думи!

   Сигурно сте забелязали, че сайта има нова визия, което ми отне известно време и забави публикуването на нови материали.
   А и в последните месеци вниманието ми беше насочено към предстоящата ми хабилитация.
   Но отново се връщам към верните си читатели 🙂

   Още веднъж благодаря!

Напишете коментар