НРД 2017

Предстоящо обнародване на НРД 2017 за денталните дейности

Днес, 10 март, в редакцията на Държавен вестник е постъпил за обнародване Националния рамков договор…

Мария Радева|Автор
10 мар. 2017

Днес, 10 март, в редакцията на Държавен вестник е постъпил за обнародване Националния рамков договор за денталните дейности, сключен между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 година.
НРД 2017 за денталните дейности ще бъде бъде обнародван в бр. 23 на Държавен вестник.

Оставете първия коментар