Актуална информация

Предстоящи проверки в лечебните заведения

Източник: Информационен бюлетин на Сиела С кого ще започнат провеките? Проверката ще започне от работодателите…

Мария Радева|Автор
4 окт. 2012

Стрес на работното място
Източник: Информационен бюлетин на Сиела

С кого ще започнат провеките?

Проверката ще започне от работодателите в здравеопазването, социалните дейности, хотелите и ресторантите и транспорта. В тези сфери са регистрирани около 14 хил. предприятия.

Трудовите инспектори ще проверяват стреса на работното място

Интензивното натоварване на работното място, монотонната работа и рискът от насилие в службата могат да доведат до психични проблеми, стрес, нарушаване на съня или дори заболяване. Затова Главната инспекция по труда започва проверка на психосоциалните рискове в работната среда. Инспекторите ще проверяват дали във фирмите има организационни проблеми, които нарушават производствения процес, дали съществуват проблеми в комуникацията и сътрудничеството между шефовете и изпълнителите на нарежданията, дали персоналът допуска повече грешки и инциденти. Експертите по условия на труд препоръчват, за да се избегнат тези проблеми, управлението да е разбираемо, работните задачи да се разпределят балансирано, да се развиват компетенциите на служителите. Според българското и европейското законодателство работодателят носи цялата отговорност за всеки елемент на работната среда, свързан с осигуряването на здравето и безопасността, включително и за психосоциалните фактори, припомня трудовата инспекция.

Оставете първия коментар