Правни услуги

Жалбите от пациенти отдавна не са изолирано явление. Контролните органи – РЗОК, ИА „МО“, РЗИ и др. – изискват да давате обяснения по време на проверките. Заплашват ви с отнемане на лекарски права. Не сте сигурни каква е процедурата и как да реагирате по време на извършваните административни проверки. Имате нужда от подобряване правилника на лечебното заведение.

скролни надолу

адв. Мария Радева

доктор по право

Експертни услуги в сферата на здравеопазването

  • Експертна помощ и оценка по въпроси, свързани в правното регулиране на здравеопазването
  • Съдействие при подготовка и изпълнение на проекти, свързани с администриране на здравеопазването и правата на пациентите
  • Участие в комисии в лечебни заведения
  • Оценка на конкурсни разработки за участия в конкурси за различни длъжности в лечебни заведения или здравни администрации

Правни услуги за работодатели и трудовоправни консултации

  • Изготвяне на вътрешните актове в предприятието, съгласуване на трудови договори и заповеди за уволнение, изготвяне на длъжностни характеристики
  • Провеждане на процедури по налагане на дисциплинарни наказания. Провеждане на цялостна процедура по подбор по смисъл на КТ

Специализирани обучения за лекари и здравни администратори

Обучение на място – в лечебното заведение или в определен регион – при предварително уточнена програма, с актуални теми и индивидуален подход по проблемите на:

  • Правните регламенти в медицината/ денталната медицина
  • Административните санкции за лекари и лечебни заведения
  • Юридическата отговорност на лекарите
  • Защитата по дела срещу лекари и лечебни заведения

Абонаментно правно обслужване на лечебни заведения

Съвременните средства за комуникация позволяват получаване на правен съвет незабавно, в реално време.

Абонаментното правно обслужване на лечебни заведения е с гарантиран достъп до експертна правна помощ, без ограниченията на работното време, без значение от населеното място, в което се намирате.