Правни услуги

Съвременните средства за комуникация позволяват получаване на правен съвет незабавно, консултация в реално време, изготвяне на документи и online комуникация.
Абонаментното правно обслужване е с гарантиран, приоритетен достъп до експертна правна помощ, без ограниченията на работното време, без значение от населеното място, в което се намирате

скролни надолу

адв. Мария Радева

доктор по право

Абонаментно правно обслужване на търговски дружества

 • Текуща правна помощ
 • Консултиране търговската дейност на дружеството
 • Изготвяне на вътрешни актове
 • Процесуално представителство

Правни услуги за работодатели и трудовоправни консултации

 • Структуриране и управление на персонал
 • Консултиране по всички въпроси на трудовото правоотношение
 • Изготвяне на вътрешните актове в предприятието
 • Съгласуване на трудови договори и заповеди за уволнение, изготвяне на длъжностни характеристики
 • Провеждане на процедури по налагане на дисциплинарни наказания; провеждане на цялостната процедура по подбор при уволнение

Специализирани правни услуги за лекари и лечебни заведения

 • Цялостно правно обслужване на лечебното заведение
 • Участие в комисии
 • Оказване на правна помощ по повод определен проблем в лечебното заведение
 • Консултиране на становището на лечебното заведение във връзка с жалба от пациент
 • Правно съдействие на лечебното заведение по време на проверките от РЗОК, ИА МН, РЗИ и др.
 • Изготвяне на вътрешните актове, регулиращи дейността на лечебното заведение

Специализирани обучения за лекари и здравни администратори

Обучение на място в лечебното заведение, в определен регион или online – при предварително уточнена програма, с актуални теми и индивидуален подход по проблемите на:

 

 • Правните регламенти в медицината/ денталната медицина
 • Санкции за лекари и лечебни заведения
 • Юридическата отговорност на лекарите
 • Защитата по дела срещу лекари и лечебни заведения