Публикации

Права на задължително здравноосигурените лица

сп. Здравна политика и мениджмънт бр.6/2008 Резюме: Общата регламентация на правата на пациента се съдържа…

Мария Радева|Автор
28 сеп. 2010

сп. Здравна политика и мениджмънт бр.6/2008

Резюме:

Общата регламентация на правата на пациента се съдържа в международните актове, ратифицирани от РБ и основните източници от вътрешното право – Конституцията, Закона за здравето и др. Настоящата разработка разглежда правата на задължително здравноосигурените лица, гарантирани от Закона  за здравното осигуряване. Здравноосигурителният статут предоставя на лицата специфични права и задължения, реализиращи се в обществените отношения, основни субекти в които са: НЗОК, задължително здравноосигуреното лице, изпълнителите на медицинска и дентална помощ.   Към статията

 

Оставете първия коментар