НРД 2012

Повече пари за зъболечение през 2012 ще плаща НЗОК

Законът за бюджета на НЗОК 2012 определи 101 394 млн. лева за дентална помощ през…

Мария Радева|Автор
17 ян. 2012

Законът за бюджета на НЗОК 2012 определи 101 394 млн. лева за дентална помощ през 2012. В сравнение с 2011 сумата е била 94 000 млн. лева.

С Постановление № 366/27.12.2011 МС прие методиките за остойностяване и заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ.
Конкретните цени на дейностите в денталната медицина са определени с подписания между НЗОК и БЗС договор.

Всяко осигурено лице има право да получи следния обем дентални дейности, при следните финансови условия:

1. при лица до 18-годишна възраст:а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

2. при лица над 18-годишна възраст:а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до две лечебни дейности за съответната календарна година.

Всяко лице под 18-годишна възраст с психични заболявания, има право да получи описаните дейности без ограничение на обема.

Като цяло финансовите условия в денталната медицина през 2012 се запазват същите, както и през 2011. Запазва се размерът на определеното за сметка на пациента доплащане. Сумите, които НЗОК ще плаща на зъболекарите бележат леко увеличение.

Цени, по които НЗОК и пациент ще плащат на зъболекарите през 2012

За сравнение цените, действали през 2011

Оставете първия коментар