Трудово и осигурително право

Отново за ползването на платения отпуск

В ДВ бр.18 от 01.03.2011 са обнародвани поредните изменения на КТ, регулиращи реда за ползване…

Мария Радева|Автор
1 мар. 2011

В ДВ бр.18 от 01.03.2011 са обнародвани поредните изменения на КТ, регулиращи реда за ползване на платения годишен отпуск, които влизат в сила от днес.

Неизползваният платен годишен отпуск  за 2010, включително и отложеният, може да се ползва до 31 декември 2012.

Графикът за ползването на платения годишен отпуск за 2011 се утвърждава до 31 март 2011.
До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването  на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Данните, които се съдържат в графика, и редът за неговото изменение се уреждат с наредба на Министерския съвет.
За работещите по служебно правоотношение са обнародвани и съответните изменения в Закона за държавния служител.

Оставете първия коментар