ДВ 2018

Парламентарната комисия по здравеопазване признава за нормативен хаос с приложенията към НРД

Колко години трябваше да минат, за да бъде решен проблемът с приложенията към НРД? Още…

Мария Радева|Автор
12 юли 2018
Обнародване приложенията към НРД – само на интернет страницата на ДВ

Колко години трябваше да минат, за да бъде решен проблемът с приложенията към НРД?
Още от началото на 2011 задавам елементарния въпрос: Къде са приложенията към НРД?
Почти 18 години бяха необходими на българския законодател, за да признае: „Очакваният резултат от приемането на законопроекта е осигуряването на висока степен на информираност на лечебните заведение, както и стабилност при прилагането на приложенията на НРД.“ (Доклад на Парламентарната комисия по здравеопазване с вх. № 853-10-11/27.04.2018)
Следва логичният въпрос – а до сега как са били информирани лечебните заведения?

Още през 2011 отправих питане към редакцията на „Държавен вестник“, както и към НЗОК обнародвани ли са приложенията към НРД 2010 – последва …. мълчание.
Знаех предварително отговора на зададения от мен елементарен въпрос, знаеше го и НЗОК, но той трябваше да бъде осъзнат и от изпълнителите на медицинска помощ.

За мен премълчаните отговори имат научен интерес. За лечебните заведения обаче – от същите тези отговори зависи законосъобразното изпълнение на задълженията им като договорни партньори на НЗОК.
Отговорът от НЗОК дойде в края на юли 2011 след осъдително съдебно решение по ЗДОИ.

Задължително ли е приложение 18 към НРД 2010?

Осемнадесет години след първия НРД се слага край на „нормативната драма“ с приложенията към НРД, които още от 2000 е предвидено да се обнародват в притурка към ДВ.
На свое редовно заседание, проведено на 26 април 2018, Комисията по здравеопазването обсъжда законопроект за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“, внесен от д-р Дариткова и група народни представители.
Със законопроекта, казва д-р Дариткова, се цели да се създаде правна регламентация относно промяна в начина на обнародване на приложения към нормативен акт, които се обнародват в притурки към съответния брой на „Държавен вестник“. Предвижда се приложенията към нормативен акт, включително към международни договори, ако е предвидено в акта, да се обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“. Обнародването на интернет страницата на „Държавен вестник“ ще има същото правно значение, както обнародването в печатното издание на вестника.
Предложените изменения са продиктувани от големия брой страници (около 4000 до 6000 през годините) на приложенията към Националните рамкови договори за медицинските дейности и за денталните дейности, които се обнародват в притурки. Понастоящем притурката не се публикува на интернет страницата на „Държавен вестник“, въпреки че е неразделна част от договорите, а се отпечатва в минимален тираж от 50 броя, който е недостатъчен за броя на лечебните завадения в страната.

Закон за Държавен вестник
Чл. 6 (в сила от 15.05.2018) Приложения към нормативен акт, включително към международни договори, ако е предвидено в акта, се обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“ към броя на вестника, в който е обнародван съответният акт. Обнародването на интернет страницата на „Държавен вестник“ има същото правно значение, както и обнародването в печатно издание на „Държавен вестник“.

Оставете първия коментар