НРД 2012

Още едно медицинско изделие ще плаща НЗОК

В ДВ 17 от 17.02.2012 е обнародвано изменение на Договор № РД-НС-01-3 от 30.12. 2011…

Мария Радева|Автор
17 фев. 2012

В ДВ 17 от 17.02.2012 е обнародвано изменение на Договор № РД-НС-01-3 от 30.12. 2011 за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 между НЗОК И БЛС

От 01.01.2012 НЗОК ще финансира ново медицинско изделие – Транскатетърни клапни протези. Пределната цена, която НЗОК ще плаща е до 50 000 лева.

Направено е и уточнение, че за медицинското изделие – Транскатетърни клапни протези се заплащат 4 броя.

Очаквайте още информация за обнародваните днес нормативни актове на МЗ …..

Оставете първия коментар