ДВ 2011

От 2012 – повече средства за трансплантации и фиксиране на относителния дял на средствата за труд

По нов начин ще се финансират дейностите по трансплантация, считано от 01.12.2012, става ясно от…

Мария Радева|Автор
2 авг. 2011

По нов начин ще се финансират дейностите по трансплантация, считано от 01.12.2012, става ясно от обнародваните в ДВ 59/02.08.2011 изменения на Наредба № 29 от 27.06.2007 за условията, реда и размера на финансиране на дейности на националната система за трансплантация от МЗ.

От 01.01.2012 наредбата променя заглавието си на: Наредба № 29 от 2007 за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от МЗ.

Наредбата ще определя условията, реда и размера за възстановяване на разходите за дейности по трансплантация, финансирани от МЗ и относителния дял на средствата за положения труд за тези дейности.

МЗ ще възстановява разходите на лечебните заведения за дейностите по трансплантация на:
органи и всички свързани с това разходи, включително на донора и реципиента, както и разходите за диагностика и лечение на реципиента в следтрансплантационния период, както следва:
а) вземане на органи с цел присаждане от жив и/или трупен донор;
б) присаждане на органи;
в) лекарствените продукти и медицинските изделия, необходими за предоперативното лечение, реанимацията и следоперативния период до изписване на пациентите от лечебното заведение;
г) диагностика и лечение на реципиента в следтрансплантационния период;

тъкани и клетки за лечение на заболяванията, определени с изрична наредба, издадена на основание ЗТОТК

Дейностите по вземане на органи с цел присаждане ще включват:
откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност;
установяване на мозъчна смърт;
поддържане на жизнените функции на донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност, вирусологични и микробиологични изследвания;
вземане, експертиза и обработка на органи
подготовка на жив донор за трансплантация;
перфузионен разтвор за вземане на органи;
плазмафереза при сенсибилизирани реципиенти за трансплантация

Финансирането ще се извършва въз основа на сключен договор между лечебното заведение и МЗ, който съдържа описание на финансираните дейности, техния максимален брой и относителния дял на средствата за положения труд съгласно приложения № 1 – 5

Размерът на средствата, определени за възстановяване на ЛЗ, можете да видите в ДВ

Оставете първия коментар