Актуална информация

От 01 януари електронен болничен лист

От 1 януари 2015 е въведен нов ред за издаване на болничните листове. Лекарите и…

Мария Радева|Автор
5 ян. 2015

Електронен болничен лист

От 1 януари 2015 е въведен нов ред за издаване на болничните листове. Лекарите и пациентите реално ще се сблъскат с новите правила от първия работен ден на годината. Въведените промени са както за лекарите/лечебните заведения така и за пациентите и за работодателите.

Електронният болничен лист и пациентите

Лицата, на които следва да бъде издаден болничен лист за временна неработоспособност, посещават съответното лечебно заведение. Преценката на тяхното здравословно състояние, която се извършва от лекар или от ЛКК – се осъществява по досегашния ред.
След като се прецени необходимостта от издаване на болничен лист, данните от същия се въвеждат в специален програмен продукт. Лицата получават отпечатан на хартиен носител болничен лист.
Осигурените лица представят издадения болничен лист на работодателя си, единствено за оформяне на отпуска за временна неработоспособност.

Електронният болничен лист и лекарите

Правилата относно освидетелстването на лицата и издаването на болничните листи – остават непроменени. Промяната е в реда за техническото издаване (написване) на болничния лист и предоставяне на данните в НОИ.

Наредба за реда за предоставяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО)

Лечебните заведения, които издават болнични листи – вече са се запознали с новата система.

За издаване на електроните болнични листи лечебните заведения следва да имат инсталиран специален програмен продукт. Продуктът, който се предоставя от НОИ е “еБолничен лист/еРешение на ЛКК”. Лечебните заведения могат да ползват и други програмни продукти, които трябва да отговарят на съответни технически изисквания.

След въвеждане на данните за болничния лист – на пациентите се предоставя разпечатан на хартия екземпляр.
Лечебните заведения изпращат по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис, информацията от издадените болнични листове и/или от решенията на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове, към електронния регистър в НОИ.
Подаването на данните става едновременно с издаването на болничния лист / решението или в сроковете по НРПНОИДИБЛРО.

За да могат да издават болнични листове лечебните заведения трябва да разполагат с уникални номера на болнични листове. Уникалните номера се предоставят от 1 декември 2014.
За получаване на уникалните номера лечебните заведения подават искане до съответното ТП на НОИ. Заявлението може да бъде подадено на място или онлайн. Лечебните заведения могат да подават онлайн заявление за снабдяване с уникални номера на болнични листове по всяко време, без ограничение за техния брой.
Уникални номера се предоставят на лечебните заведения от съответното ТП на НОИ.
Регистрираните лечебни заведения по реда на Инструкция № 1/2011 не е необходимо да се регистрират отново, за да получават уникални номера на болнични листове.
Регистрирането на лечебните заведения за получаване на уникални номера на болнични листове се извършва еднократно, чрез подаване на място или по пощата на заявление по образец. При промяна в данните по регистрацията им, лечебните заведения са длъжни да уведомят в 7-дневен срок съответното ТП на НОИ, където са регистрирани.

Електронният болничен лист и работодателите/ самоосигуряващите се лица

Новите промени ще засегнат в най-малка степен работодателите, защото правилата за предоставяне на съответните документи във връзка с изплащането на обезщетение за временна неработоспособност се запазват.
Служителите предоставят на работодателя си отпечатания болничен лист. Този болничен лист е необходим единствено за оформяне на отсъствието на служителя. Осигурителите съхраняват представените от служителите болнични листове за срок 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени.
Работодателят представя на място в съответното ТП на НОИ по досегашния ред всички документи съгласно НИИПОПДОО с изключение на болничния лист. Това правило важи и за самоосигуряващите се лица.

274 comments

 • Елена Дочева

  Може ли през периода на ползване на болничен за едно заболяване, да се посети друг лекар с направление за профилактичен преглед за друго заболяване?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Формално ограничение няма. Издаденият болничен лист показва, че здравословното Ви състояние е такова, че сте възпрепятствана да извършвате трудова дейност. Дали това е най-подходящият момент да извършвате профилактичен преглед?

 • Галина Йовкова

  Здравейте искам да попитам следното в момента съм в болнични понеже ме оперираха тазобедрена става въпроса ми е следния премествам се в друг град ще си извадя и документ за адрес трябва ли тук да се явявам на лкк или може и в стария град където съм по лична карта благодаря ви

 • Издадени са ми два болнични листа от личния лекар , като втория е продължение на първия , но лич. лекар не е изпратил до НОИ съобщение за първия и НОИ ми изплаща само два дни от втория. Как да оправя кашата за да си получа парите както си му е реда?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Вие нищо не можете да направите в случая.
   Този, който издава болничния лист има задължение да го изпрати в НОИ.
   Говорете с личния си лекар.

 • Петя Георгиева

  Здравейте, въпросът ми ще може ли гинеколога при който ходя частно да ми следи бременността и не ме води в регистъра си понеже съм без направление да ми издаде болничен 45 дни преди раждането, понеже аз в момента имам здравни осигуровки защото съм и на трудов договор но нямам за целия период от 5 години и се водя здравно неосигурен

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Както много пъти съм казвала – „издаването на болничния лист“ няма нищо общо с наличието или липсата на здравни осигуровки.

   Всеки лекар (при определени правила), който установи временна неработоспособност или друга причина за издаване на болничен лист – може да го издаде.

   • А възможно ли е да се издаде болничен преди раждане със задна дата?

    • Мария Радева

     Предполагам, че питате за болничния, които е с начална дата 45 дни преди вероятния термин на раждане.
     Зависи колко „със задна дата“ и какви са причините за назидаването му

 • Здравейте! Бих искал да се допитам с Вас, относно възникнал казус с 45 дневен болничен преди раждане , издаден на съпругата ми. Терминът й е на 11 март и съответно тя трябва да излезе в болничен на 25 януари. На тази дата, такъв й беше издаден и тя го предостави пред работодателя си. При проверка чрез ПИК в сайта на НОИ, установихме, че болничния е подаден от работодателя, но не и от лекарката й в Електронния регистър на болничните листове. Какви действия можем да предприемем за решаване на този проблем? Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Вие никакви действия не може да предприемете.
   Информацията за болничния лист следва да бъде изпратена в НОИ от лечебното заведение. Този проблем трябва да се реши от лечебното заведение.

 • Здравейте,

  С проблемна бременност съм и ми бе издаден болничен от АГ за 14 дни. Когато изтече ще бъде удължен чрез ЛКК. Интересува ме дали е проблем, че постоянният ми адрес е в друг град? Настоящият ми адрес е за населеното място, където искам да ми бъде издаден болничния. Той достатъчен ли е или е необходимо да си сменя и постоянния?

  И още нещо… В НЗОК адресът ми беше променен преди година, но той не съвпада с настоящия. Проблем ли е (за ЛКК), това че адресът ми в НЗОК и при съответно при личния лекар не съвпадат с настоящия ми адрес?

  Благодаря Ви!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   За мен това, което писвате не е проблем!

   Но както винаги казвам – след като ЛКК издава болничния лист – е в правото си да прецени проблема с адресите.

 • Теодора Стоянова

  Здравейте, при направена операция в началото на годината имам 33 дни болничен. До края на годината само на 7 дни ли имам право /40-33дни/без ЛКК. Престои ми балнеолечение по клинична пътека 8 дни. До края на годната има още много месеци, всичко се случва.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

   Болничните за срокове, по-малки от посоченото се разрешават от ЛКК.

   • Теодора Стоянова

    Означава ли това, че ако съм изчерпала лимита от 40дни /33 дни след операция от ЛКК и 7дни от личен лекар/ трябва да се явявам на ЛКК и за обикновена настинка до края на годината.

 • Здравейте ,
  Искам да Ви попитам болничен лист за гледане на дете до 18г. може ли да се издаде от специалист УНГ.
  Тъй като имаме вече един за 5 дни от личния лекар.Тоест продължение на този от личния лекар.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза
   Чл. 13. (1) Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година.
   (2) След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК.

   Смятам, че до посочените 14 дни – болничен може да се издава еднолично от всеки лекар, вкл. и като продължение.

 • Здравейте! Искам да попитам колко време болничен ми се полага след направена операция на гърдата. Първоначална диагноза преди операция беше Доброкачествено туморно образование. След операцията се оказа, че е Дифузна Кистозна Мастопатия. Ползвала съм 18 дни от болницата и 42 от ЛКК от където ми казаха, че за тази диагноза нямам право на болничен повече. Операцията все още ме боли и има оток около нея. Работата ми е тежка физическа.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Няма определени дни – които „да се полагат“ за определена диагноза.
   Продължителността на временната неработоспсобност зависи от конкретното състояние на лицето и се определя по преценка на лекаря/ЛКК/ТЕЛК

 • Здравейте!
  Има ли право за издаване на болничен лист от ЛКК, да ме преглежда лекар-член на ЛКК?И ако има такова право,заплаща ли му се от НЗОК?Защото този лекар си събира от пациентите измислени от него такси.Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   По първия въпрос – зададен е неясно и не мога да формулирам отговор.

   Издаването на болничен от ЛКК е възможно да бъде заплатено от НЗОК – но условие за това е пациентът да е получил специално направление от личния лекар или от лекар – специалист. В случай, че болничният се издава по друг ред – пациентът дължи заплащане по цени, определени от лечебното заведение.

 • Здравейте!
  Има ли право за издаване на болничен лист от ЛКК да ме преглежда лекар-член на ЛКК?И ако има такова право,заплаща ли му се от НЗОК?Защото този лекар си събира от пациентите измислени от него такси.Благодаря предварително!

 • Здравейте, имам издаден болничен за един ден за дата 10.07.2017 г. от лекаря в работата ми и последващ за 14 дни за периода 11.07. – 24.07. от друг лекар невролог. И двата болнични са предадени на НОИ от работодателя ми, но системата на Нои е отхвърлила изпратеният от лекаря втори болничен т.к. се събират повече от 14 последователни дни. Има ли възможност болничният, който е за 1 ден да бъде анулиран от лекаря, който го е издал, а вторият да бъде подаден наново към Нои от вторият лекар?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   съгласно Наредбата за медицинската експертиза „Органите на експертизата, издали неправомерно болнични листове, имат право сами да ги анулират до изплащане на обезщетения по тях, при условие че осигуреният не възразява, което се удостоверява с подпис в ЛАК.“

   По посоченият ред болничният може да бъде анулиран.

   Относно повторното „подаване“ не съм сигурна, че е допустимо – но може да опитате.

 • Здравейте!
  От 25.07. съм в болничен. Първо за 14 дни и сега още 30 дни. Все още нямам превод на болничните. Тъй като имам неплатено задължение към НОИ възможно ли е да не получа никакво обезщетение поради тази причина, защото мина почти месец а ми е трудно да се движа за да стигна до тях.
  Благодаря Ви

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Не казвате какъв вид осигурено лице те – по трудов договор, самоосигуряващо и т.н.
   Също така е важно и какво е това „задължение към НОИ“. Ако става въпрос за неплатени осигуровки – задълженията са към НАП.
   Само по представената информация е трудно да се даде отговор.

   Моят съвет, който често повтарям за болничните е – извадете си ПИК код и on-line проверявайте какво се случва с болничните и изплащането на обезщетението.
   Чрез ПИК кода и достъпа в личната ви осигурителна информация – ще получите най-точните отговори.

 • милена борисова

  здравейте, имам издаден болничен лист от болницата в която се оперирах за 36дни / в крайна сметка ми отстраниха матката и яйчниците/.
  след това от лкк комисия ми дадоха 2х30дни и имам право на още 30дни. беше ми казано че мога да ползвам болнични с поставената диагнозата 6 месеца, но членовете на лкк комисията ми казаха че не е редно защото щяло да има дискриминация с лапароскопията на която също давали 90 дни. мога ли да се явя на друга комисия която евентуално да ми удължи болничния до 180дни?

  • Мария Радева

   Преценката за това дали едно лице има право на болничен и за колко дни е на органа, който издава болничния – в случая това е ЛКК.
   Има известни правила за териториалната компетентност на органите на медицинската експертиза, но бихте могли да се обърнете към друга ЛКК – след като смятате, че тяхната преценка ще е различна.

 • Здравейте въпроса ми е следния болничния ми е до 27 .07.17 може ли да взема нов на 28 първия беше 14 дни?благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Както вече много пъти отговорих в този форум – преценката за издаване на болничен и за неговата продължителност е на органа, който извършва прегледа и издава болничния.
   Продължителността на болничния зависи и от предходните такива.

 • Криси Миленова

  Привет адокат Радева,

  От 17.5.2017 съм в болничен поради проблемна бременост. Докторът ми каза, че така ще бъде до раждането. Но се притеснявам, че ще надвиша 180 дни преди 45 дни от термина ми 13.1.2018 г.
  Въпросът ми е за бременни важи ли това надвишаване и ако да как може да бъде решен казуса?

  Благодаря Ви, предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Няма от какво да се притеснявате!
   След като имате усложнена бременност ще ви бъдат издадени съответните болнични. Има определени процедури, които трябва да бъдат спазени и които са добре познати на лечебните заведения. Зависи от конкретния случай ще ви бъде обяснено какво трябва да се направи в случая, за да е редовен болничния.

 • Здравейте! В момента съм в болничен заради проблемна бременност. Имам нов постоянен адрес и съответно нова лична карта. Проблем ли е, че в последния болничен лист, който е продължение на предния, фигурира стария ми постоянен адрес? Могат ли да не ми го изплатят заради това?

  • Мария Радева

   Адресът няма да е причина за неплащане на обезщетението.
   Адресът може да е причина за искане на корекции в издадения болничен.

   Както винаги казвам в подобни случаи – вземете си код за достъп от НОИ и следете как е движи процедурата по обработване на болничния и изплащане на обезщетението.

 • Здравейте живея и работя от години в Италия. След месец ми предстои платен отпуск който ще прекарам в къщи със семейството ми.Преди месец имах здравословен проблем и искам да знам към кого да се обърна и дали ще ми важи болничния лист в Италия.? Предварително Ви благодаря

  • Мария Радева

   По принцип издадените болнични се зачитат на територията на ЕС.

   Съветът ми е – първо добре да се запознаете с правилата за представяне на болнични – на мястото където работите.
   Възможно е да имате известни проблеми с издаването на болничен лист в България – защото някои лечебни заведения като разберат, че болничният е за страна-членка и не знаят какво да правят. За да нямате подобен проблем – информирайте се от НОИ какво следва да предприемете в подобен случай.

 • zdraveite , v momenta sam v Germania i trqbva da mi se udalji bolnichniq ot Balgaria , no kolejkata na moq lekuvasht lekar otkazva da mi izdade bolnichniq list … zdravnoosigurena sam …
  Imam li pravo da mi se udalji bolnichniq kogato sam v chujbina i ne rabotq … operirana sam na 13.03. tazi godina … operaciqta beshe ginekolkogichna …

  • Мария Радева

   Съвсем резонно не е издаден болничен лист.
   Болничен лист се издава след преглед на лицето, установяване на здравословното му състояние, констатиране на продължаващата неработоспосбност.

   Освен това, във вашия случай – продължението е възможно да бъде изадено от ЛКК, а не от личния лекар.

 • Здравейте!Въпросът ми е при издаване на болничен лист проблем ли ще е вписването на постоянният адрес а не на настоящият,Благодаря предварително

  • Мария Радева

   постоянният и настоящият адрес се завяват по пределен начин.
   Постоянният е адресът по лична карта. В случай, че настоящият адрес е различен от постоянния, той се заявява в съответната община, за което се издава удостоверителен документ.
   Издаващият болничният лист е компетентен да прецени представените от Вас документи за адресна регистрация.

 • Рени Панайотова

  Здравейте, интересува ме има ли право работодателя да идва в дома ми и да проверява дали съм си в къщи по време през което имам издаден болничен лист с режим – домашен амбулаторен. Според работодателя, нямам право да напускам дома си по време на болничен и винаги трябва да съм на разположение, ако реши да ме провери. Благодаря!

  • Мария Радева

   Честно казано доста според въпрос!

   И точно в този формат ще се въздържа от отговор, за да не бъда погрешно разбрана.

 • Калина Георгиева

  Здравейте, налага ми се да си пусна болничен тъй като имам проблем с ухото, но след няколко дни ми предстои отдавна платена екскурзия извън страната. Въпросът ми е дали е незаконно напускането ми на страната в такъв случай? Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Дали е незаконно напускането на страната – не мога да дам подобна оценка.

   Но помислете дали с напускането на страната няма да нарушите определения с болничния лист режим?

 • Здравейте! Ще ми издават продължение на болничен по повод проблеми с бременност. До 8.06 е първият,а вторият е от 9.06(петък) ,а АГ -то с комисията ще ги дават на 12.06(понеделник) . Има ли проблем ,че болничният ще се занесе в понеделник(12.06)?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   След като болничният бъде издаден на 12 юни – това е първият възможен ден, в който да го представите на работодателя.

 • Младена Иванова

  Здравейте!Искам да попитам следното:личният лекар има право да издаде болничен за най-много 14 дни.Тези дни работни ли са или календарни?Т.е. ако примерно изляза в болнични от 01.05 болничния до 14.05 ли трябва да е или до 20.05?Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Срокът на временната неработоспособност се определя в календарни дни.
   Обезщетението се дължи за работните дни – толкова колкото са за съответния работник.

 • Мария Петрова

  Здравейте,
  Моля за Вашия компетентен отговор за следното: Зависи ли броя на дните за временна нетрудоспособност от диагнозата и ако зависи кой е нормативният документ, с който е регламентиран точно броя на дните? В моя случай лекуващият лекар ми заяви, че ми се полагат 2 пъти по 20 дни и толкова.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Наредбата за медицинската експертиза определя максималната продължителност на времето на неработоспособността (болничния лист), както и кой орган – лекуващ лекар/ ЛКК – за какъв максимален срок болнични издава. Но тези срокове са по принцип.

   Продължителността на болничния, която не трябва да надхвърля определената в наредбата, за всеки конкретен случай се определя от органа, който издава болничния лист.

 • Поля Николова

  Здравейте, сина ми беше опериран от остър перитонит на 14.04.2017 г. Издадоха ми от болницата болничен за 11 дни за придружавани на дете до 3 годишна възраст. След това ми издадоха с ЛКК 20 дни за гледане на дете до 18 год. и сега последно ми издадоха болничен с ЛКК но за 10 дни и хирурга ми каза че с м нямала право на повече защото за тази болест били определени само общо 30 дни. Така ли е и имам ли право на още болнични за гледане на дете до 18 години?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   продължителността на болничния лист, определена в Наредбата за медицинската експертиза – не е дефинирана по заболявания, а по органи, който издават болничните листи.
   Продължителността на болничния лист във всеки конкретен случай се определя от лекаря в зависимост от състоянието на болния.

   Наредба за медицинската експертиза
   Чл. 40. (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ се издава еднолично от лекуващия лекар при наличие на заключение, вписано в историята на заболяването от ръководителя на лечебното заведение, че гледането на болния е било наложително, и за какъв срок. Това обстоятелство задължително се вписва в болничния лист, като се отбелязва номерът на историята на заболяването на болния член от семейството.

   Чл. 38. (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома, ……………., се издава:
   1. от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина – еднолично до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания;
   2. от ЛКК – до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца, а след 6-ия месец – след решение на ТЕЛК.
   (2) Болничните листове по ал. 1 се издават от лечебните заведения, в които се осъществяват лечението и наблюдението на болния.

   Кодекс за социалното осигуряване
   Чл. 45. (1) Парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за:
   1. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст – на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година;
   2. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст – до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството; в този срок не се включва времето за гледане на дете по т. 3-5;
   3. гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест – до изтичането на срока на карантината;
   4. гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигурения – за времето, през което осигуреният е бил в заведението;
   5. гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина – докато трае карантината.
   (2) За един и същи осигурителен случай за едно и също време парично обезщетение по ал. 1 може да се изплаща само на един осигурен член на семейството.

 • Стоянка Русева

  Здравейте,
  имам издаден болничен лист от лекарска комисия за период от 30 дни (до 10.05.включително), след ин витро процедура.
  Въпросът ми е, дали личният ми лекар има право да ми издаде 14-дневен болничен за друго заболяване от 12.05, ако на 11.05 ползвам един ден платен годишен отпуск?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   След като на 12 май личният лекар констатира заболяване, което ви прави неработоспсобна – няма пречка да бъде издаден болничен лист. Преценката е на личният лекар.

   • Стоянка Русева

    Благодаря ви.
    От Наредбата за медицинската експертиза останах с впечатление, че ползването на отпуск не прекъсва болничните и оттам реших, че в такъв случай личният лекар не може да издаде болничен, а само лекарска комисия.

    • Мария Радева

     Имате предвид този текст от наредба
     Неработните дни, както и ползването на друг законоустановен отпуск не прекъсват временната неработоспособност.
     Във вашия случай няма прекъсване, защото платеният отпуск ще е след като временната неработоспособност ще е приключила.

 • Велина Николова

  Здравейте,до 29.04.2017 имам издаден болничен от ЛКК.Следващото ЛКК обаче,ще ми бъде издадено на 16.05.2017,защото по-рано нямало комисия.Въпроса ми е,ще представлява ли проблем закъснението на болничният пред работодателя?

  • Мария Радева

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му.
   След като болничният ще бъде издаден на 16 май – от тогава ще имате задължение за представянето му.

 • Мария Николова

  Здравейте, адвокат Радева! Бих желала да Ви попитам възможно ли е един и същ болничен лист да бъде спиран два пъти и два пъти пациентът да бъде викан и на ЛКК, и на ТЕЛК при положение, че ЛКК е излязъл със становище, че следва да бъде изплатен? Фактите са следните:
  1. Баща ми има издаден болничен за дните от 19 до 28.01.2017 г.
  2. Има разпореждане за спиране на производството от 06.03.2017 г. МОТИВИ: С жалба изх. №……………………/02.03.2017 г. по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, болничен лист №Е………………….. е обжалван, тъй като е издаден в нарушение на чл.6, ал.5 от Наредбата за медицинската експертиза. Предвид гореизложеното и във връзка с разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от КСО административното производство по изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност по болничен лист № Е20164630459 е спряно до приключване на производството със стабилен административен акт.
  3. Повикан е да се яви пред неврологична ЛКК на 28.03.2017. От там с решение на ЛКК е утвърден болничния лист с мотиви на базата предоставените документи.
  4. Сега го викат на ТЕЛК на 16.05.2017 г. по повод същия болничен лист.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Разпореждането за спиране изплащането е поради обжалване на болничния лист.
   Обжалването е по реда на Закона за здравето.

   Обжалванията се правят:
   1. срещу решенията на лекуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им пред лекарската консултативна комисия;
   2. срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
   3. срещу решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
   4. срещу решенията на НЕЛК – пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   Това, че лицето е повикано пред ТЕЛК означава, че продължава обжалването на болничният лист, което е стандартна процедура.

 • Здравейте г-жо Радева,

  В момента ми изтича 180 дневния болничен от ЛКК (рискова бременност). До началото на 45 дневния болничен ми остават 7 работни дни. Тъй като няма как да се върна на работа, има ли възможност личният лекар да ми напише болничен за тези 7 дни или няма право (180-те дни включват ли болничните от ЛКК и личен лекар или само ЛКК). Изключвам опцията за ТЕЛК.

  Благодаря предварително!

  Поздрави,

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Пожелавам леко и успешно приключване на бременността!

   Съгласно правилата на Наредбата за медицинската експертиза болничните при усложняване на бременността до 45 ден преди термина се издават по правилата на общото заболяване.
   Предполагам, че посочените 180 дни са ползвани непрекъснато. В този случай е приложима следната разпоредба:

   Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

   В този случай няма значение кой е издал болничните и за какво заболяване.
   Същественото е, че състоянието на временна неработоспсобност не е било прекъсвано през 6-те месеца.

   • Тъй като имам същия казус, дали правилно разбирам, че гинекологът ми е длъжен да ме изпрати на ТЕЛК, където няма как да ми откажат болничен за остатъчните дни /все пак ми предстои раждане, което ме прави неработоспособна в предстоящите месеци :)/ и по скоро не е редно да се взима отпуск за този период, който и без това би намалил ужасно предстоящото ми майчинство?

    • Мария Радева

     Отговорите в сайта са принципни.
     Конкретни отговори могат да се предоставят след запознаване със съответния казус, документи и т.н.

 • Здравейте, имам издаден болничен лист за придружаване и гледане на дете до 18 год. от болницата, в която лекуваха сина ми. Болничният е за 8 дни – от 02.03 до 09.03 (само за болничния престой). В епикризата е предписано домашно лечение за още 10 дни. Поисках от личния ми лекар да продължи болничния ми само с още 1 ден, но според него това може да направи само ЛКК. Наистина ли в този случай е необходима ЛКК?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Не зная защо личният лекар смята, че е необходимо произнасяне от ЛКК. Възможно е защото говорите за продължение на издадения от болницата болничен.

 • Здравейте, максимално 14 дни ли може да бъде продължителността на болничен, издаден от очен лекар? Може ли след това веднага да бъде издаден нов билничен от друг очен лекар?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Правилата за издаване на болнични не зависят от специалността на лекаря, а от заболяването на лицето.
   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза болничен лист за временна неработоспособност се издава еднолично от лекуващия лекар до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година.
   В случай, че се установи ново заболяване от следващия лекар и болничният е първичен – би могъл да издаде болничен за това заболяване.

   След изтичането на отпуска от 14, респ. 40 дни болният се насочва към ЛКК.

 • Постъпвам в болница за операция на 12,04,2014 г, Същия ден ми е пусната заповед за отстраняване от работа и ограничаван достъп до работното ми място/без да съм уволнен или съкратен/, При запитване в НОИ защо не ми се изплащат болничните ми отговорих, че на болничния лист има гриф от работодателя „от 12,04,2016 г, не се осигурява“. От 01,09,2016 г. заповедта за отстраняване и ограничен достъп е отменена и болничните след 01,09,2016 г. ми се изплатиха, а тези от 12,04,2016 г. до 01,09,2016 г. не. Питам: трябва ли да ми се изплатят болничните за периода 12,04-01,09 ,2016 г., а ако не на какво основание, коя е причината и кой трябва да поеме вината?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   След като болничните бъдат представени в НОИ – НОИ имат две възможности:
   1. Да определят и изплатят дължимото обезщетение
   или
   2. Ако преценят, че обезщетение за болнични не се дължи – то се издава разпореждане за отказ, в което се посочва на какво основание не се изплаща обезщетението за временна неработоспособност.

   Не познавам документите по случая, не зная как изглежда осигурителната ви история в НОИ – не съм в състояние да отговоря на поставените въпроси. Единствено от НОИ могат да дадат отговор защо и на какво основание обезщетението не е изплатено.

 • Десислава Методиева

  Здравейте в болнични съм от вчера 08.02.2017, болничния не го виждам в електронната система като издаден това ще бъде ли проблем при изплащането им

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Предполагам, че има някакъв технически проблем.
   Представете болничния лист на работодателя и след като той го представи в НОИ – тогава може да мислите за изплащането на обезщетенията.

 • Здравейте г-жо Радева ,
  имам въпрос свързан с формуляра s064 . Работя в чужбина (в страна в ЕС -имам.соц. и здрв. осигуровки ) . Но смятам да се прибера до България за исзледвания ,защото тук до този момент не получих адекватно лечение. Смятам да посетя лекар срещу заплащане, частно,не знам колко дълго ще продължат изследванията. Кой издава s064 лекаря или Д ЕИМД или трябва да се завери от Д ЕИМД или….да се преведе или се праща по служебен път в страната в която се осигурявам?И дали имам право да ми бъде издаден този формуляр?

  Благодаря предварително.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Формуляр S064, замества стария формуляр Е-116. Това е документът, който удостоверява временната неработоспосбност.
   Документът ще ви се издаде от България, а ще го представите в страната, където живеете и се осигурявате.
   Този документ се издава от там, където е удостоверена временната неработоспосбност.
   От известно време получавам информация за проблем при издаването на този документ. Моят съвет е свържете се с НОИ, за да получите необходимата ви информация.

 • Здравейте!Искам да попитам възможно ли е да се анулира болничен лист,понеже се съмняваха за паротит,но изследване показа,че не е,а болничният лист вече бе издаден ?Предварително благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   По принцип анулиране на болничен лист става в момента на издаването му – например при допуснати грешки.
   При издаден болничен лист, в случай че лицето се възстанови по-рано – то може да се върне на работа по-рано след преценка на лекаря, издал болничния лист. Тези случаи са изрично уредени в Наредбата за медицинската експертиза:
   Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър се анулират, след което се издава нов болничен лист.

   • Здравейте,
    Моята лекарка отказва да го анулира , като казва че вече е подаден в е-системата .
    Как реално мога да си прекъсна болничния?

 • здравейте…
  искам да попитам,бил сам болничен от 27.7.2016г до 21.1.2017г,на 23.1.2017г трябва да ходя на работа,но операцията още не е зараснала,имам ли право на още болничен след като сам влезнал в нова календарна година или трябва да ида на телк..

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза:
   Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

 • Здравейте,въпросът ми е следния: Съпругът ми работи в Чехия.Прибра се за Коледните празници,на 29.12 си счупи крака.В момента е в болница за операция.До този момент не са му дали болничен лист.Трябваше да се върне на работа на 03.01.Може ли да му се издаде болничен със задна дата,който да представи на работодателя си? Работодателя казва,че ще го освободи от работа и когато се възстанови ще го назначи наново.Има ли право на това и ако го освободи от работа ще важи ли болничния?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Пожелавам бързо възстановяване на съпругът Ви.

   В България, когато лицето е в болница – болничен лист се издава в монета на изписването от болницата. И в този болничен лист се посочва целия период на хоспитализацията, както и необходимостта от домашно лечение.

   Според мен проблемът при вас е, че болният ще бъде представен пред работодател в Чехия, а не в България.
   В този случай се прилагат специални разпоредби относно издаването на болничния лист.

   Не мога да коментирам правата на работодателя в Чехия, защото не познавам тяхното трудово законодателство.

 • Благовестина

  Здрзвейте!
  В момента съм на гости при децата си във Франция, и днес трябваше да си тръгна за България, тъй като утре съм на работа. Но от вчера ме заболя много силно коляното – изобщо не мога да го сгъвам и разгъвам и не мога да стъпвам . Какво мога да направя в случая по повод на болничен и лечение? Много съм притеснена.
  Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   В зависимост от Вашето състояние – френските лекари ще преценят дали попадате в хипотезата на спешна и неотложна помощ или не. В зависимост от това – ще бъдат уредени и финансовите ви взаимоотношения с френското лечебно заведение.

   Що се отнася до болничния – вашия случай попада в приложното поле на регламентите за координация на системите за социална сигурност на страните членки.
   След като медицинските власти прецемят състоянието ви като такова на временна неработоспособност имате право да ви бъде издадено
   Удостоверяване на временна неработоспособност (болничен лист) S064 – това е бившият формуляр Е116.

   Така издаденото удостоверение (болничен лист) – ще се представи пред работодателя за оправдание на отсъствието ви от работа, както и пред НОИ за евентуално плащане на обезщетение.

 • Здравейте,
  В края на 2014г получих инфаркт, след което ми дадоха 6 месеца болнични, 2 м. от ТЕЛК /т.е. последният ми болничен е от юни 2016г/, след което ме трудоустроиха за период до 11.2016г. с право на работа. Преди три месеца започнах работа и в момента не се чувствам добре, но ми казаха, че нямам право на болничен, който да ми изплатят. Та въпроса ми е – сега, ако ми издаде личния лекар болничен ще ми го изплатят ли?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   От въпроса разбирам, че състоянието ви в момента е свързано със заболяването, за което има решение на ТЕЛК.
   Правилото в подобни случаи е следното:

   Не се издава болничен лист за временна неработоспособност за заболяване, за което ТЕЛК (НЕЛК) е определила 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане; изключения се допускат, когато са налице обективни данни за обострянето му, както и при интервенции, свързани с лечението на хронично заболяване.

   С оглед на конкретната ситуация, Вие преценете дали имате или не право на болничен.

 • Здравейте,
  имам въпрос – на преглед съм на 24.08.2016 и моят гинеколог ми каза, че няма как да ми издаде болничен със задна дата.
  Има ли проблем да си взема болничен от личния лекар болничен за 22 и 23-ти, а от 24 нататък болничен от гинеколога, т.е да няма прекъсване между двата болнични листа?
  Не съм ползвала никакви болнични за текущата година.
  Благодаря ви предварително

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Правилно няма да ви издадат болничен със задна дата. Това е допустимо единствено в случаите, когато болничният е продължение.

   Дали имате или не право на болничен – зависи от състоянието Ви, което ще бъде преженено от личния лекар.

   В случай, че състоянието Ви налага – е допустимо личният лекар да ви издаде болничен, а след това специалистът да ви издаде друг (в този случай няма да е продължение, просто ще е последващ)

 • Здравейте,
  може ли да отида на преглед при друг общо практикуващ лекар , а не при своя личен лекар? Каква е таксата и той може ли да ми издаде болничен лист до 14 дни,както личният лекар?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Болничен лист може да бъде издаден (при спазване на медицинските критерии за това) от всеки лекар, който има качеството лекуващ лекар – той може да бъде както вашия личен лекар – така и всеки друг.
   Всеки пациент може да се обърне към лекар от лечебно заведение по свой избор. Разликата е в заплащането.
   Ако пациент ползва медицинска помощ извън правилата на НЗОК (т.е. не е при личния си лекар) – медицинската помощ е срещу заплащане.
   Всяко лечебно заведение има свой ценоразпис за услугите, които извършва.

 • Валентина Иванова

  Здравейте,

  Прочетох нещо по темата но не съм на 100%сигурна че съм го разбрала, за това искам да попитам следното: Продължение на болничен след операция може ли да се издаде със задна дата( 1 седмица), защото членовете на комисията са в отпуск?
  Благодаря предварително

  • Мария Радева

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза:
   Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. ….. Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

 • стефан траянов

  Възможно ли е при издаден болничен лист. Да постъпя в болница за извършване на операция и как документално ще бъде оправено????

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Издаденият болничен лист няма нищо общо с постъпването в болница.
   Друг е въпросът как ще се издаде болничен лист за времето на болничното лечение и за периода след това – при необходимост.
   След изтичане на предходния болничен може да се издаде нов болничен за времето на хоспитализацията.

 • Наталия Димитрова

  Здравейте,
  Имам издадени два еднакви болнични листа от лкк от различни комисии за един и същ период от време.
  Получава се при смяна на наблюдаващия бременността ми лекар. Стария лекар ми издава болничен лист без аз да знам, който не съм предала съответно на работодателя.
  Въпросът ми е какви са последствията за мен самата? Ще ми бъде ли изплатен болничния лист, който съм представила на работодателя?
  Предварително благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Най-вероятно ще имате проблем.
   Защо „стария лекар“ не анулира вече издадения болничен лист?
   Така няма да имате проблем с вярно издадения болничен лист.

 • Константин Емилов

  Здравейте, имам въпрос.

  Какво означава…

  „Попълненият в приложение № 9 номер на болничен лист не отговаря на издадения от органа/органите на медицинската експертиза.“

  ….че ми е объркан кода с диагнозата, по който е взела номер на болничен лист личната ми докторка ли, или нещо друго?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Най-вероятно цитирате отказа на НОИ за изплащане на болничния лист.

   Подобни откази са с доста неразбираеми мотиви.
   Не мога да кажа какъв е проблемът в случая.
   Единствено от НОИ могат да кажат какво са имали предвид.

 • Здравейте! На 21.06.16 бях хоспитализирана за рестадиране на онкологично заболяване на 23.06.16 ме изписаха,но не ми издадоха продължение на болничен лист,тъй като трябвало да се събере комисия да извърши рестадирането и да определи дата за следващата химиотерапия и след това щели да ми издадат болничен. Редно ли е, в такъв случай, след като дехоспитализацията е на 23.06.16,продължението на болничния да е издадено на 27.06.16?

  • Здравейте,на 08.06.2016 г влязох в болница с диагноза спинален инсулт.Пет дни след това бях изписана,но не ми дадоха болничен,а съм с пареза на долните крайници и съм на рехабилитация.Каква е процедурата да ми издадат болнични и за колко време имам право на болнични?

   • Мария Радева

    Здравейте!
    Продължителността на болничния зависи от здравословното състояние на лицето и се определя за всеки конкретен случай от лекуващия лекар.

    В случай, че лице е хоспитализирано болничният се издава в момента на дехоспитализацията и включва дните на болничния престой и необходимите дни домашно лечение.

    Лекуващият ви в момента лекар следва да прецени здравословното ви състояние, както и условията за издаване на болничен.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   След като казвате, че е продължение на болния лист – се прилага следното правило съгласно Наредбата за медицинската ексертиза

   Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. …… Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

   • Здравейте, какво следва да се направи когато работодателят не е внесъл болничният лист в НОИ. В случая лицето е в отпуск по болест от 22.07.2016г. до 10.08.2016г., а работодателят е прекратил ТД от 01.08.2016г. без да е внесъл болничният лист в НОИ€

    • Мария Радева

     Здравейте!

     Това, че трудовото правоотношение е прекратено не освобождава работодателя от отговорност за представяне на болничния в НОИ.

     Но задължението на работодателя зависи от това, кога е представен болничния пред него – през юли или август?

     В случай, че работодателят не изпълни задължението си за представяне на болничния в НОИ – единственото, което можете да направите е да подадете жалба в НОИ и евентуално Инспекцията по труда.

 • Альона Димитрова

  Здравейте! От март месец получавам болничен заради рискова бременност. Всеки месец на 15-16 число ми пристига болничния при лекарката и съответно го нося на работодателя. Този месец обаче, вече сме 22, а все още не е пристигнал болничния от комисията . Това ще бъде ли проблем в нои и съответно ще забави ли паричното обезщетение?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Сроковете за работодателя да представи документите в НОИ започват да текат от момента, в който болничният му бъде представен.
   Съответно сроковете за НОИ текат от подаването на документите.

   В настоящия случай – дали ще получите болнична на 15-16 или след 22 не е от особено значение. Защото болничните представени на работодателя до края на месеца следва да бъдат предадени в НОИ до 10 число на следващия месец.
   Така че дали ще представите болничния на работодателя преди 20 или след 20 юни – смятам, че няма значение. Друг е въпросът – ако представите болничния в началото на юли месец. Тогава може и да има забавяне.

 • Здравейте, имам следното питане, имам ползвани през текущата календарна година 36 дни болничен в различни периоди от време. 14 дни от тях са издадени от гинеколог другите от личната лекарка. На колко дни болничен имам право от личната лекарка без лкк 4 или 18?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза:
   Чл. 13. (1) Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице
   еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или
   повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година
   .
   (2) След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК.

 • Здравейте издаден ми беше болничен за един месец от него съм ползвала една седмица но е важно да се върна на работа има ли начин да го прекратя, при кого трябва да отида за да го направя тъй като нито личен лекар не знае нито доктора изкарал ми болничния!

  • Мария Радева

   Зададеният от Вас въпрос е уреден в Наредбата за медицинската експертиза

   Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият лекар или ЛКК, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър се анулират, след което се издава нов болничен лист.

Напишете коментар