НРД 2017

От 01 април нов НРД за денталните дейности

В ДВ 17/2017 е обнародван Националният рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса…

Мария Радева|Автор
22 мар. 2017

Днес е 1 април ... усмихни се!

В ДВ 17/2017 е обнародван Националният рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017.

НРД за денталните дейности за 2017 ще влезе в сила на 01.04.2017.

Текст на НРД за денталните дейности за 2017

Приложения към НРД за денталните дейности за 2017

Всяко здравноосигурено лице, потърсило дентална помощ, има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:

1. до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година,
Лечебните дейности могат да бъдат: обтурация с амалгама или химичен композит, екстракция на временен зъб с анестезия, екстракция на постоянен зъб с анестезия, лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб, лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
Ограничението е, че в предвидените четири дейности, се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

2. над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни
б) до три лечебни дейности за съответната календарна година
Лечебните дейности могат да бъдат: обтурация с амалгама или химичен композит, екстракция на постоянен зъб с анестезия

Всяко ЗОЛ под 18-годишна възраст с психични заболявания, потърсило дентална помощ, има право да получи дейностите без ограничение на обема.

Оставете първия коментар