ДВ 2012

Отпадна лимитът на средствата, отпускани от Център „Фонд за лечение на деца“

От 19.04.2012 е факт отпадането на максималния размер на средствата, отпускани от Център „Фонд за…

Мария Радева|Автор
18 апр. 2012

От 19.04.2012 е факт отпадането на максималния размер на средствата, отпускани от Център „Фонд за лечение на деца“
Съгласно досега действащия чл. 2, ал.4 от ПМС № 280/2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“ максималният размер на финансиране и съфинансиране от фонда за едно лице в рамките на една година беше до 180 000 лева.

С обнародвана промяна в ДВ 30/17.04.2012 това ограничение отпада. Промяната влиза в сила в тридневен срок от обнародването.

Това е поредното отпадане на лимитираните средства, след като през септември 2011 беше премахнато ограничението относно финансирането на трансплантациите.

В сила остава обаче едно друго генерално ограничение.
Съгласно чл.2, ал.6 от ПМС 208/2004 финансирането на дейностите, заплащани от Център „Фонд за лечение на деца“ се извършва до размера на средствата по бюджетната сметка на фонда за съответната година, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Остава основният въпрос, който си задават пациентите – ще бъдат ли достатъчни определените на фонда бюджетни средства за всички нуждаещи се? И ако бюджетът на фонда не бъде увеличен, така както поиска здравният министър и при отпаднал лимит да не се окаже, че финансова подкрепа (макар и в увеличени размери) ще получат по-малко пациенти?

Оставете първия коментар