Публикации

Отново за санкциите, налагани от съсловните организации

За мен беше изключителна изненада, но и професионално признание, предложението за авторски рубрики в две…

Мария Радева|Автор
8 апр. 2013

За мен беше изключителна изненада, но и професионално признание, предложението за авторски рубрики в две специализирани издания – в-к „Стоматологичен свят” – вестникът на българските зъболекари и DEA.

В брой 1 от 2013 на в-к „Стоматологичен свят” е публикувана статията: Санкции, налагани от съсловната организация или за нарушенията и наказанията по ЗСОЛЛДМ.

Предложих темата за съсловната организация като контролен и санкциониращ орган, защото смятам, че това е проблем, за който ще се говори все повече в бъдеще.

В последно време се забелязва една устойчива тенденция – пациенти да се обръщат към районните колегии с различни жалби. Дали ще бъде наложено или не административно наказание, зависи от всеки конкретен случай и конкретните доказателства.
Дори и да бъде наложена санкция по ЗСОЛЛДМ проблемът може да не спре до тук (дори по-често това е първата стъпка от един задълбочаващ се конфликт). Налагането на наказанията по ЗСОЛЛДМ не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност по КТ, когато са налице основания за това.

Жалбата и производството пред съсловната организация е първата възможност, от която се възползват пациентите. В много от случаите проблемът спира до тук. Но зачестяват и случаите, в които резултатите от проверката на съсловната организация се ползват и в последващи жалби, вкл. и при започване на съдебен процес.

Освен всички здравни администрации, с контролни функции – РЗОК, РЗИ, ИА “Медицински одит” – и съсловната организация на лекарите по дентална медицина може да налага санкции. Професионалистите, неизкушени от юридическата терминология, определят тези санкции като етични, дисциплинарни или съсловни, но това е погрешно. От правна гледна точка, санкциите, налагани от съсловната организация на лекарите по дентална медицина, са вид административни санкции. Това е така и предвид обстоятелството, че процедурата, която се прилага при определянето на тези санкции е уредена в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
….
В случай, че при разглеждане на жалби, КПЕ на РК на БЗС констатира данни за други нарушения, извън тези по ЗСОЛЛДМ, за които може да налага санкции, е длъжна да сигнализира компетентните органи за търсене на отговорност. Така жалбата, може да попадне в РЗОК, РЗИ, ИА «МО».

Пълният текст на статията може да прочетете във в-к „Стоматологичен свят”, брой 1/2013.

4 comments

 • Добро утро и честито за авторските рубрики и съответно оценката от двете специализирани издания 🙂 Тематиката ми е интересна и доста забаваляваща, върху която съм размишлявал доста време при един случай от миналата година, след като районната прокаратура тук се самосезира след едно решение на ИА“МО“.Казусът не бе нещо интересно, но имаше жлаба.Жалбата бе подадена в БЛС, в РЗИ, в РЗОК, и към МВР. Не, не бе стоматологичен, а от соматичната медицина.След проверките на РЗИ, РЗОК и БЛС, които не констатираха нарушения, остана досъдебното производство по член 123 от НК.НО и то бе прекратено поради липса на достатчно доказателства по състава на престъплението.Всичко бе наред, докато изведнъж 6 месеца след това ИА“МО“ пристигна от СОфия изненадващо за проверка по същия казус.След разглеждането на случая Директорът а ИА“МО“ наложи наказание по ЗАНН за немарливо попълване на медицинската документация. След като жалбоподателят бе уведомен за решението на ИА“МО“ той подаде нова жалба до РП и се задейства отново разследване, което се основаваше основно върху решението на ИА“МО“.Новият наблюдаващ прокурор реши, че имам вече достатъчно доказателства за изпълнен състав на член 123 от НК и в момента делото вече е в съдебна фаза.Мхм.И въпреки правилото non bis in idem сега моята подчинена седи и тръпне в очакване за решението на съда.

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара!
   В този случай не виждам нищо странно – даже всичко е много нормално.
   Няма причина един случай да бъде проверяван от различни институции и да бъдат налагани множество санкции – ако има основание за това, вкл. да се търси гражданска и наказателна отговорност – защото това са различни правни аспекти на проблема

   В случая ИАМО е наложила санкция за т.нар. формални нарушения, а отговорността по чл. 123 НК е нещо съвсем различно.
   В случая няма налагане на две санкции за едно и също нарушение.

   А въпросната дама много лесно може да разбере какво ще е решението на съда – то вече се съдържа в съдебно-медицинската експертиза.

   • Ооо-въпреки малкото ум, който се намира в главата ми, стигнах до същия извод, а колкото до делото – сега се чака втора СМЕ.Първата оправдаваше изцяло колежката, но това не се хареса на обвинението и поискаха втора СМЕ.Ще има да се влачи с години това дело и ще се забавляваме с него.

    • Мария Радева

     Дано да ви е до забавление … и дано и втората СМЕ потвърди заключенията на първата

Напишете коментар