Читателски въпроси

Отново за Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”

Отговор на читателски въпрос Публикация в Zdrave.net ме върна към темата за финансовата стабилност на…

Мария Радева|Автор
18 сеп. 2012

Отговор на читателски въпрос

Публикация в Zdrave.net ме върна към темата за финансовата стабилност на лечебните заведения: „Мениджърските екипи на болничните заведения бяха сюрпризирани с искане за доказване на „финансова стабилност“ като условие за повишаване на заплатите на медицинските специалисти…”

Обвързване повишението на заплатите в лечебните заведения, с финансовите възможности на работодателя, беше дискутирано при подписването преди повече от месец Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”.
Съгласно параграф 4 от ПЗР на този договор: „Лечебните заведения, които нямат финансова възможност за въвеждането на новите начални основни заплати и увеличението на допълнителните трудови възнаграждения, определени по този КТД, доказват за това пред Председателя на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, с копие до членовете му.”

И понеже този колективен трудов договор е свързан с надеждите за увеличаване на заплатите в лечебните заведения и предстои обсъждане на публичните средства за здравеопазване през следващата година отново се връщам на темата за КТД. Анонимен читател, цитирайки публикацията Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” задава въпроси, чиито отговори публикувам:
Цитирам:
„Кои, обаче са представителните организации на работодателите? КТ урежда специална процедура по която една организация може да бъде призната за представителна. Организациите на работодателите (както и на служителите) се признават за представителни на национално равнище от Министерския съвет за срок 4 години.“
и
„Сдружение “Национална асоциация на работодателите в здравеопазването в РБ” (както е пълното наименование на организацията) е регистрирана на 20.12.2000 в Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130464833 и адрес: София, ж.к. Младост 1, ул. Евгени Павловски 1.“

1. Към 2008 и към 2010 Национална асоциация на работодателите в здравеопазването в РБ не се ли е пререгистрирала?
Данните, които съм посочила относно представителите на работодателите, подписали този КТД Национална асоциация на работодателите в здравеопазването и Национална браншова стопанска камара на търговците – дистрибутори на едро на лекарствени продукти, медико –санитарни и билкови препарати към Българската търговско-промишлена палата са взети от официални регистри, които показват статута на съответната организация.
Не съм сигурна за каква точно „пререгистрация” пита читателят, но доколкото съм запозната няма изискване за задължителна пререгистрация към 2008 и 2010 на сдруженията с нестопанска цел. Същите внасят промени в регистрацията си, когато променят някои от данните си – например представляващ, седалище, устав и т.н.. Най-точните данни относно съответната организация могат да бъдат получени от официална справка в регистър „Булстат” или от съответното фирмено дело.

2. Ако не е, това прави ли КТД в отрасъл Здравеопазване от 2008г и 2001 „незадължителни“ за всички здравни заведения?
Статутът на страните, подписали КТД не го прави задължителен или незадължителен автоматично. Както казах и в предходната публикация „безспорно колективният трудов договор е задължителен за всички работодатели в отрасъл Здравеопазване – членове на съответната представителна организация”. За всички други работодатели, този КТД не е задължителен. Съществува правна възможност министърът на труда и социалната политика да приложи механизъм и да направи този КТД задължителен за всички лечебни заведения, но към настоящият момент това не е факт.

3. Задължително ли членуват здравните заведения т.нар. „работодатели“ в РБ /големи, малки и/или частни/ в тази национална асоциация?Тази така, наречена „национална асоциация” е национална само в наименованото.
Не е проблем да се съберат най-малко три лечебни заведения (юридически лица), да определят каузата, която ще защитават, да изготвят устав, да се регистрират с най-гръмкото наименование, което измислят и …. поредната национална асоциация ще е факт. Може и пресконференция да дадат и КТД да подпишат …
Национална асоциация на работодателите в здравеопазването е регистрирана съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членуването в тази организация е ДОБРОВОЛНО и става по ред, определен в устава й (който въпреки положените усилия не можах да намеря).
Основен конституционен принцип е, че сдружаването в РБ (както на работниците, така и на работодателите) е ДОБРОВОЛНО. Следователно никой работодател в здравеопазването не е задължен да членува в никоя организация. Всеки работодател в сектор здравеопазване сам за себе си ще реши дали да членува и в коя организация.
Тук не говоря за онези скрити механизми за въздействие от страна на публичната власт върху държавните, общинските и някои частни лечебни заведения. Все още вярвам в идеята на правовата държава и в принципите, заложени в Конституцията на РБ.

2 comments

 • Елена Георгиева

  Здравейте,майка ми от 15г.е в Америка,но за огромно съжаление там беше диагностицирана с рак.Тя от 2014г.има решение и взема българска пенсия т.е пенсионерка е, но през тези години не е плащала тук осигуровки.Започна лечение там,но то трябваше да продължи за неопределено време,а на мен като нейна единствена дъщеря ми бе отказана виза и тя взе решение да прекрати лечението си там и да го продължи в България.Въпросът ми е води ли се или не здравноусигурена след като е пенсионерка? Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Пожелавам успешно лечение!

   Съветвам Ви да направите следното:
   Влезте в сайта на НАП http://www.nap.bg
   Проверка здравноосигурителен статус

   Извършете проверка за здравноосигурителния статус по ЕГН-то на вашата майка.
   В зависимост от информацията в системата, ще сте сигурна за наличието или липсата на здравни осигуровки.

Напишете коментар