Аргументи и коментари

Отново за алгоритмите на клиничните пътеки

В публикацията „Работна група ще сравнява медицинските стандарти и клиничните пътеки“  от 18.о1.2011  zdrave.net съобщава:  „Във…

Мария Радева|Автор
19 ян. 2011

В публикацията „Работна група ще сравнява медицинските стандарти и клиничните пътеки“  от 18.о1.2011  zdrave.net съобщава:

 „Във връзка с постъпили в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) писма от болници, в които се изразява мнение, че съществува несъответствие между медицинските стандарти и клиничните пътеки, по инициатива на управителя на НЗОК д-р Нели Нешева беше изпратено писмо до Българския лекарски съюз (БЛС) и Министерството на здравеопазването (МЗ) с покана да бъде създадена работна група от експерти на трите институции. Тя ще разгледа спешно всички постъпили в НЗОК сигнали от изпълнители на болнична помощ, за да бъде установено дали има разминаване между медицинските стандарти на Министерството на здравеопазването и алгоритмите на клиничните пътеки, за които болниците ще сключват договори с НЗОК“

Проблемите на алгоритмите на КП разгледах в публикация от 13.01.2011 „Клиничните пътеки – начин на употреба“ https://mariaradeva.com/?p=1432.

Докато НРД и приложенията се пишат „под пара“, влизат в сила от днес за утре, сайтът на НЗОК измества обнародването в ДВ и така е вече десета година – това положение ще продължава.

Напомням на ЛЗ, че срокът за подаване на заявления за сключване на договор с НЗОК е определен в ЗЗО и същият е 30 дни от влизане в сила на НРД, т.е. от 01.01.2011. В този срок ЛЗ следва да подадат завления, а какво ще решава НЗОК за алгоритмите, как РЗОК ще договаря или отказва сключването на договор – това са други въпроси.

Неподаване на заявленията в срок е основание за отказ.

Отказите на РЗОК за сключване на договор подлежат на отказ. Издаването на неправомерен отказ е основание за търсене на отговорност от директора на РЗОК. За всички щети, които са в резултат на неправомерна администативна дейност НЗОК отговаря по Закона за отговрността на държавата и общините за вреди.  

1 comment

Напишете коментар