Аргументи и коментари

Отнемането на лекарските права

„Д-р Нанкова губи лекарски права заради арестуваните лекари в Благоевград“ Не е в стила ми…

Мария Радева|Автор
16 юни 2011

„Д-р Нанкова губи лекарски права заради арестуваните лекари в Благоевград“

Не е в стила ми да правя коментари на подобни новини.
Първо – не познавам д-р Нанкова и не съм получила съгласие да ползвам името й.
Второ – не познавам фактологията по случая, за да направя задълбочен и професионален коментар.
Но този път ще изляза извън принципите си, защото съм изключително чувствителна към подобни „новини” и „наказания”. Комисията по професиоанлан етика към БЛС не е компетентен орган да „отнема лекарски права”.

Заглавия като:

„Д-р Нанкова губи лекарски права …” – www.zdrave.net
“Лекарският съюз отне правата на съдебна медичка” – в-к „Труд” от 16.06.2011
„Отнеха правата на лекарка, докарала арест на колеги” – в-к „24 часа” от 16.06.2011
са некоректни и може би неверни.
„Отнемането на лекарските права” ще стане факт (ако изобщо стане) след влизане в сила на съответния административен акт. Да не забравяме, че окончателното решение (при обжалване) ще бъде на последната съдебна инстанция.

Не вземам страна и не казвам кой е прав в спора, както и колко справедливо е наложеното наказание.
Както казах, не познавам фактите по случая – така че не мога да коментирам материалноправната страна на въпроса.
Но от публикациите в интернет и днешните вестници мога да кажа, че виждам сериозен пропуск в процедурата по налагане на наказанието – „заличаване от регистъра”.

Административното наказание „заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до една година, съответно за срок от 6 месеца до две години” може да бъде налагано на членовете на БЛС/БЗС по реда на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина.

За какви нарушения може да бъде налагано това наказание?
Заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до една година може да се налага за нарушения по чл. 37, т. 1 от ЗСОЛЛДМ, а именно за неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика.
Заличаване от регистъра на колегията за срок от 6 месеца до две години може да се налага за нарушения по чл. 37, т. 2 от ЗСОЛЛДМ, а именно за неспазване на правилата за добра медицинска практика (съществуването, по-точно несъществуването на така експлоатираните правила за добра медицинска практика е друг въпрос).

По каква процедура може да бъде налагано това наказание?
Нарушенията по чл. 37 от ЗСОЛЛДМ се установяват с акт за констатирано нарушение. Констативните актове могат да бъдат съставяни от всеки член на комисията по професионална етика към районната колегия на БЛС, съответно на БЗС. Единствено посочените лица са компетентните актосъставители.
Наказателните постановления (актът с който се отнемат правата) се издават от председателя на управителния съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС. Единствено компетентен административно-наказващ орган е председателят на УС на РК на БЛС, а това е фигура – коренно различна от председателя на БЛС.

Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по реда на ЗСОЛЛДМ се извършва съгласно Закона за административните нарушения и наказания. А в ЗАНН съществуват строги правила за компетентността на органите, налагащи административните наказания, и тази компетентност (определена със закон) не може да бъде променяна, дори по волята на Централната комисия по професионална етика на БЛС, нито по волята на председателя на БЛС.

Неспазването на процедурата по ЗСОЛЛДМ е основание съдът да отмени наложеното наказание, ако д-р Нанкова реши да обжалва. И дали тогава съдебното решение ще бъде така шумно отразено, както настоящето решение на БЛС, взето при неспазване на закона.

Оставете първия коментар