Актуална информация

Отказ от плащане на отчетена дейност

Често получавам запитвания какво следва да направи лечебното заведение, когато РЗОК откаже да плати отчетена…

Мария Радева|Автор
19 ян. 2012

Често получавам запитвания какво следва да направи лечебното заведение, когато РЗОК откаже да плати отчетена дейност. По принцип във всяка конкретна ситуация – отговорът е различен, но съществуват определени общи принципи.

Значително по-негативния за лечебните заведения, но по-ясен от юридическа гледна точка е случаят, в който РЗОК отказва да плати изцяло отчетена дейност. Подобна хипотеза е разгледана и в излязлата през миналата година книга „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”

В последните години, ВАС има категорично становище по въпроса:

„Неплащането на суми по договора (между НЗОК и лечебното заведение) не може да бъде приравнено на административен акт. В качеството му на юридически факт то сочи неудовлетворено притезание за частно вземане и реализирането му, доколкото в позитивното ни право все още не е уреден институтът на административния договор и подсъдността по споровете, произтичащи от него пред административните съдилища, следва да се осъществи по общия исков ред.”

Какво се случва в съдилищата на страната, за какво и как лечебните заведения осъждат (или не успяват) НЗОК – следва …

Оставете първия коментар