Съдебна практика

Окончателно: лекарите без специалност не могат да дежурят самостоятелно

Лекарите без специалност работят само в присъствието на лекар – специалист. Това е окончателното решение…

Мария Радева|Автор
6 май 2011

грижа за здравето,доктори,коридори,кушетки,лабораторни престилки,легла,лекари,медицина,преддверия,професии,сгради,фотографии,хигиенисти,хора

Лекарите без специалност работят само в присъствието на лекар – специалист. Това е окончателното решение на Административен съд – Варна (КНАХД 660/2011).

Предисторията и решението на Районния съд

При извършена проверка от ИАМО е установено, че в СБАЛК през месец март 2010 е възприета практиката нощните дежурства  да се осигуряват от лекари без специалност  и лекари – специализанти, което е в нарушение на медицинския стандарт по Кардиология. Санкцията първоначално е потвърдена от районния съд.

С окончателно решение и АС – Варна оставя в сила, издаденото от ИАМО, наказателно постановление.

Мотивите на съда: „Независимо, че в графиците е посочено, че необходимият специалист е „на разположение”, то при липсата на конкретизация дали това се отнася и за нощните дежурства, не би могло да се приеме, че лечебното заведение е изпълнило задължението си включените в графика лекари без специалност и специализанти да работят под ръководсвото на кардиолог. Действително, в приложимата нормативна уредба липсва легална дефиниция на понятието „под ръководство”, но логическото му тълкуване сочи, че медицинският стандарт изисква обезпечаване на възможността всички лекари специализанти и лекарите без специалност да съгласуват действията си със специалист – кардиолог. Естеството на дейност на болницата по кардиология често изисква незабавна намеса и адекватни действия, които обективно е невъзможно да бъдат своевременно съгласувани от лекарите без специалност при липсата на специалист кардиолог на работното място по време на нощните дежурства. Ето защо, като е приел, че СБАЛК не е изпълнила това изискване на медицинския стандарт за нощните смени през месец март и законосъобразно е санкционирана от ИАМО.”

Още по темата:  Юридическата отговорност на лекарите без специалност

2 comments

 • Е, честито 🙂
  Най-хубавото от всичко е, че публикувате тук това, за което много благодаря.

  • Мария Радева

   И аз благодаря за подкрепата и положителните коментари.
   Това е целта ми – да съм максимално полезна!

Напишете коментар