Аргументи и коментари

Окончателно: Делегираните бюджети за 2010 – законни

 „Правилата за определяне на стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към…

Мария Радева|Автор
3 апр. 2011

 „Правилата за определяне на стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2010 г., приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-21 от 21.05.2010 г. са законосъобразни.” Реши тричленен състав на ВАС с решение, влязло в сила на 14.02.2011.

На страницата на ВАС от август 2010 е публикувано съобщение, че: „е постъпило оспорване от „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД – гр. София, „Специализирана болница за активно лечение по кардиология Варна“ ЕАД – гр. Варна, „Специализирана болница за активно лечение по кардиология Ямбол“ ЕАД – гр. Ямбол, „Специализирана болница за активно лечение по кардиология Велико Търново“ ЕАД – гр. В. Търново на Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-21/21.05.2010 г. за приемане на Правила за определяне на стойностите на делегираните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2010 година, по което е образувано адм.д. №8816/2010г. по описа на Върховния административен съд.”

 С решение от 20.12.2010 ВАС отхвърля искането на лечебните заведения и развива следните мотиви. Няма данни решението да е обжалвано.

Вярно, че 2010 година е приключила, но евентуално произнасяне на петчленния състав на ВАС би създало стабилна практика.  Практика, която можеше да бъде приложена към идентичния акт, определящ бюджетите на болниците през 2011.

1 comment

Напишете коментар