ДВ 2012

Одит на цените на лекарствата

В ДВ 42/05.06.2012 е обнародвано решението на НС за възлагане на Сметната палата извършването на…

Мария Радева|Автор
5 юни 2012
Цените на лекарствата

В ДВ 42/05.06.2012 е обнародвано решението на НС за възлагане на Сметната палата извършването на одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства

Сметната палата ще трябва да извърши одит на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства за периода от 1 януари 2008 до 31 декември 2011.
Срокът на извършване на одита е до 30 септември 2012.
Срокът за внасяне в НС на окончателния доклад на Сметната палата е 31 октомври 2012.

Оставете първия коментар