НРД 2015

НРД 2015 за денталните дейности

В ДВ бр. 6 от 23.01.2015 е обнародван Националния рамков договор 2015 за денталните дейности.…

Мария Радева|Автор
23 ян. 2015
НРД за денталните дейности 2015

В ДВ бр. 6 от 23.01.2015 е обнародван

Националния рамков договор 2015 за денталните дейности.

Текст на НРД 2015 за денталните дейности – текст, идентичен с обнародвания в ДВ.

Оставете първия коментар