НРД 2014

НРД 2014

В ДВ бр.3 от 10.01.2014 са обнародвани Националните рамкови договори за 2014 НРД 2014 за…

Мария Радева|Автор
10 ян. 2014

В ДВ бр.3 от 10.01.2014 са обнародвани Националните рамкови договори за 2014

НРД 2014 за медицинските дейности
Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014

НРД 2014 за денталните дейности
Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014

Договор за приемане на обеми и цени на медицинската помощ
Договор № РД-НС-01-4 от 18 декември 2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

Договор за приемане на обеми и цени на денталната помощ
Договор № РД-НС-01-5 от 18 декември 2013 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014 между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

6 comments

 • А къде са приложенията към тях? Ще кажете – на сайта на НЗОК. А че някои от тях постоянно ги променят. Пита се докога и на какво основание?

  • Мария Радева

   Не, изобщо няма няма да кажа – „на сайта на НЗОК“! Дори напротив – от години пиша по този въпрос и повтарям, че това е една изключително порочна практика, която трябва да бъде преустановена!!!
   Аз бях един от първите юристи, които изобщо повдигнаха този въпрос. И постоянно задавам въпроса – „Къде са приложенията към НРД?“. Задавам този въпрос, в редица публикации, както и в дела, в които участвам. Но години наред лекарското съсловие се примирява с това положение и се поставя в зависимост от „добрата воля“ на НЗОК.
   Не на мен задавайте въпроса – „на какво основание“! Аз направих каквото мога, но никой не иска да ме чуе …. Питайте БЛС/БЗС защо се съгласяват с това положение и подписват НРД при тези условия.
   А най-лошото е, че в резултат на дълги години порочна практика – се забелязва и една неприятна тенденция и в съдебната практика. За съжаление има съдии, които смятат, че административни санкции могат да се налага и при необнародвани или неясно кога обнародвани приложения ?!?

   Конкретно за НРД 2014 (така беше и в предходните години)- вижте § 16. Неразделна част от този договор са следните приложения, които се подписват от страните по договора, обнародват се в притурка към „Държавен вестник“ и се публикуват на официалната интернет страница на НЗОК. Така че обнародване В ПРИТУРКА ще има. Но кога ще се случи това и как заинтересованите лица ще имат достъп до нея ….. отговорите няма да Ви харесат.

   • Здравейте г-жо Радева!
    А обнародвани приложения още няма!
    Идват Светли празници, поради което ,Ви желая да бъдете жива и здрава и всички покрай Вас!

    • Мария Радева

     Откъде имате тази информация?
     Единствено от НЗОК и редакцията на ДВ – могат да кажат дали и кога са изпратили приложенията за обнародване и дали притурката към ДВ е издадена.
     Благодаря за пожеланието!

   • Благодаря Ви за отзивчивостта и своевременните отговори!
    Във връзка с предходната молба за коментар относно нови моменти в НРД, ще си позволя допълнителни въпроси.
    Относно изчакването на резултати: Остава ли задължението ЛЗБП да издава епикриза в деня на дехоспитализацията( еднозначно ли е на изписване) и ако да, то каква ще е тази епикриза с непотвърдена диагноза и евентуални непълни и неточни препоръки към ОПЛ и пациент? Още повече, че с новото НРД отпада възможността в епикризата да се отразява етапна диагноза, която съществуваше по силата на чл.177(3), т.2 от НРД-2012. Нормата на новата ал.6 към чл.184, единствено дава възможност епикризата да се предоставя на пациента след получаване на резултата, но не разписва задължение 1.кога да се издава и 2.кой и кога да е валидира в тези случаи, което отново ни връща в изходното положение на ал.1 към чл.184. Ако беше записано, че епикризата се издава и предоставя след потвърждаване на диагнозата, то горните разсъждения ще са излишни. Подобни въпроси за валидиране на документи от н-к отделение и лекуващ лекар са относими и за направление за хоспитализация и титулна страница на ИЗ.
    В тази връзка е и следващото питане: Какво право за ЛЗБП поражда текста на т.21 по отношение на епикризата, в случай, че лекуващият лекар не е на график при изписването – „Имена и подписи на лекуващия лекар и началника на съответното отделение или негов заместник, като лекуващият лекар може и да не бъде изписващият лекар”. Може лекуващият лекар да не е изписващия, но се търси подпис на лекуващия лекар!? Е, как ще бъде изпълнено това условие, ако към момента на изписването лекуващият не е на график? Или в случая подписа на изписващия ще е достатъчен?- доколкото ми е известно, в епикризата няма реквизит „подпис на изписващ лекар”, а да се променя титулярния лекуващ лекар с дежурен/изписващ такъв или ненужно да се удължава престоя на пациента само за да се удовлетвори неясна норма е твърде несериозно.
    Относно друг нов момент – ултразвуково изследване, ЕКГ и пр. да съдържат „собственоръчно положено име и подпис от специалиста, осъществил изследването.” Поставянето/полагането върху даден документ на личен печат, който по презумпция и нормативно определено се използва само и единствено от конкретното лице, не „покрива” ли действието собственоръчно полагане на име? Ако целта е предполагаемото изискване за собственоръчно изписване на името, защо тогава не е използван еднозначния текст, примерно от указанията за попълване на НХ, където е отразено – „завеждащият отделение и лекарят специалист…,задължително написват фамилията си и се подписват на документа“.
    Извинявам се за дългия пост, но уж нещо се променя, за да внесе яснота или за подобряване, а то „мъглата” става все по-гъста. Лошото, в случая е, че това са само част от многото подобни неясноти и „подобрения”, позволяващи субективни тълкувания.

    • Мария Радева

     Здравейте!
     Позволявам си да публикувам отговора на първата част от запитването Ви.

Напишете коментар