НРД 2013

НРД 2013 за денталните дейности

НРД 2013 за денталните дейности В ДВ 5/18.01.2013 е обнародван Националният рамков договор за 2013…

Мария Радева|Автор
18 ян. 2013
НРД 2013 за денталните дейности

НРД 2013 за денталните дейности

В ДВ 5/18.01.2013 е обнародван Националният рамков договор за 2013 за денталните дейности. Въпреки и късното обнародване (самият договор е подписан от БЗС и НЗОК на 18.12.2012), НРД за ДД 2013 влиза в сила от 01.01.2013.

Така, за пръв път след 2011, когато са подписани два рамкови договора, оказването на медицинска и на дентална помощ, заплащана от НЗОК ще се регламентира с различни по вид нормативни актове.

За оказването на дентална помощ – ще се прилагат правилата на НРД 2013 за денталните дейности.

За оказването на медицинска помощ – ще се прилагат правилата на НРД за медицинските дейности за 2012 и решение на НС на НЗОК.

Цени и обеми на денталните дейности

В същия ДВ 5/2013 е обнародван и сключеният между НЗОК и БЗС Договор РД-НС-01-5 от 18.12.2012 за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2013.

Запазват се нивата за доплащане от пациентите. НЗОК ще заплаща денталните дейности през 2013 с незначително увеличение на цените спрямо 2012.

Запазва се пакетът от дентални дейности, които пациента може да получи в рамките на годината:

при лица до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

при лица над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до две лечебни дейности за съответната календарна година.

Всеки пациент под 18-годишна възраст, с психични заболявания, потърсил дентална помощ, има право да получи дейностите без ограничение на обема.

Оставете първия коментар