НРД 2012

НРД 2012 – здравеопазване със задна дата

Нищо ново и позитивно не се случи и тази година с НРД 2012. И ако…

Мария Радева|Автор
12 ян. 2012

Нищо ново и позитивно не се случи и тази година с НРД 2012.

И ако аз спокойно се запознавам с текстовете на НРД 2012, лекари и лечебни заведения учат правилата в движение, а успяват ли да ги изпълнят на практика – е друг въпрос.

НРД 2012

НРД 2012 е в сила от 01.01.2012, т.е. десет дни преди да стане официален нормативен акт, обнародван в ДВ 3/10.01.2012.

И по добре познатия сценарий неразделна част от НРД 2012 поредица от приложения, които би следвало да са подписани от страните.
Съгласно параграф 15 от НРД 2012 приложенията се обнародват се в притурка към „Държавен вестник“ и се публикуват на официалната интернет страница на НЗОК.

В тази връзка искам отново да подчертая:
1. Публикацията на “официалната интернет страница на НЗОК” не прави един текст “нормативен акт”.
2. Сагата с обнародването или необнародването на приложенията към НРД в ДВ е била многократно обсъждана в мои публикации. Обнародвани ли са или не приложенията към НРД е често дискутиран въпрос и в съдебните зали, включително и когато се отменят санкции на РЗОК.
3. И през 2012 въпросната “притурка” ще остане обгърната в мистерия – а тя съдържа основни правила, по които функционира здравноосигурителната система.

Регулативни стандарти 2012

И тази година системата на НЗОК ще работи в условия на административна регулация. Съгласно чл. 3 от Закона за бюджета на НЗОК 2012 всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ НЗОК определя т. нар. регулативни стандарти.

Съгласно указание на НЗОК 20-00-3/09.01.2012 през първото тримесечие на 2012 до изготвянето окончателния брой СМД и стойност на МДД, изпълнителите на медицинска помощ назначават съответните дейности съобразно определения регулативен стандарт за първото тримесечие на 2011 и съобразно обема и честотата, предвидени в съответните приложения на НРД за МД 2012.

И не забравяйте регулацията на дейностите в системата на НЗОК е задължителна, т.е. спазвайте определения регулативен стандарт! В противен случай – следва писмена покана и суми за възстановяване на РЗОК!

Оставете първия коментар