ДВ 2014

Нов списък за задължителните лекарствени продукти в ЦСМП

От края на тази седмица Центровете за спешна медицинска помощ ще бъдат длъжни да поддържат…

Мария Радева|Автор
5 мар. 2014

От края на тази седмица Центровете за спешна медицинска помощ ще бъдат длъжни да поддържат в наличност лекарствени продукти по нов списък.

В ДВ 18/04.02.2014 са обнародвани изменения в Наредба № 25/1999 за оказване на спешна медицинска помощ, съгласно които Центровете за спешна медицинска помощ закупуват, поддържат в наличност и разпределят между екипите лекарствените продукти съгласно ново приложение № 1. При необходимост центровете могат да закупуват и прилагат и лекарствени продукти извън този списък.

Закупените до този момент лекарствени продукти се прилагат от центровете за спешна медицинска помощ до пълното изразходване на количествата им.

Списък на лекарствените продукти, поддържани от ЦСМП

Оставете първия коментар