ДВ 2014

Нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина

В ДВ 56/2014 е обнародван нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина. Текст на Медицинския стандарт…

Мария Радева|Автор
9 юли 2014

В ДВ 56/2014 е обнародван нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина.

Текст на Медицинския стандарт по Нуклеарна медицина тук

С наредбата са утвърдени и два образеца на информирано съгласие:

Информирано съгласие на пациента за провеждане на нуклеарномедицинско (радиоизотопно) изследване

Информирано съгласие на пациента за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия с радиоактивен йод 131

Оставете първия коментар