Трудово и осигурително право

Нови срокове за представяне на болничните

С промени в Кодекса за социално осигуряване, от 01.01.2013 е въведен нов срок за представянето…

Мария Радева|Автор
2 ян. 2013

С промени в Кодекса за социално осигуряване, от 01.01.2013 е въведен нов срок за представянето на болничните. Задължението за представяне на болничните в НОИ вече няма да е обвързано с датите на начисляване или изплащане на трудовите възнаграждения.
Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в НОИ в следните срокове:
1. от работодателитедо 15-о число на месеца, следващ този, през който лицето е представило документите за изплащане на обезщетението пред работодателя;
2. от самоосигуряващите се лица – до 15-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.

В същите срокове се предоставят и документите за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане и изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете. Като за самоосигуряващите се лица срокът е до 15-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.

Практически – болничните листове, представени от служителите през януари, ще трябва да бъдат предадени от работодателите в НОИ, най-късно до 15.02.2013.

495 comments

 • Пенка Стоянова

  Здравейте, от 19.06 до 25.06 бях в болничен, който е предаден на работното ми място още на 19.06., но все още нямам преведени пари от НОИ. Това ме навежда на мисълта, че този болнишен лист изобщо не е бил подаден към НОИ от моя работодател. Какво трябва да предприема в този случай и как се процедира? Благодаря.

  • Мария Радева

   Здравейте! Единствено от НОИ могат да ви дадат информация – представен ли им е болничния, кога и защо евентуално няма изплащане. А може причината да е, че работодателят или НОИ обжалват болничния.

 • Пенка Димитрова

  Здравейте!
  Болничен за периода 19.05 – 22.06 е подаден в НОИ. Служителката представя болничен за 45 дни преди раждане от 12.06 до 26.07. Как е правилно да подадем този болничен – като приспаднем дублираните дни от този болничен, или подадем първия болничен с код корекция и този болничен го подаваме както е издаден.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Формално и в двата случая имате издадени болнични листи – но двата установяват различен осигурен социален риск. Първият е за Общо заболяване. Болничният, издаден 45 дни преди (не е раждането), а ВТР (вероятния термин на раждането) – установява първия етап на риска майчинство.
   Условията за получаване на обезщетение, както и размерът на самото обезщетение са различни при двата риска – Общо заболяване и Майчинство.
   Според мен, болничният за риска Майчинство следва да бъде подаден, както е издаден. И следва да се коригира, този за риска ОЗ. След 45 ден преди ВТР – вече не е налице риска общо заболяване, а Майчинство.

 • Силвия Величкова

  Здравейте!
  При обжалване на болничен лист, има ли право работодателя да задържа болничните листове или въпреки това е длъжен да ги представи пред НОИ?

  • Мария Радева

   Здравейте! При обжалване работодателят представя БЛ в НОИ след окончателното приключване на процедурата по обжалването.

 • Здравейте! Първата година ми изтича на 28.01. 2019 Подадох декларация за втората година майчинство на счетоводителката тя каза, че срока е до 10. 02. В сайта на НОИ декларацията ми излезе, че е входирана на 08.01.2019
  Има ли проблем, че е подадена толкова рано. Знам че превод се прави до 10 работни дни след датата на входиране, но тук е подадена твърде рано кога ще имам превод 5 работни дни след 28 ще имам ли превод за дните до датата на термина. А как да знам, че няма проблем с декларацията? Ще се радвам на бързият ви отговор акл има проблеми!

 • Маргарита Христова

  Здравейте,
  Моля Ви за консултация свързана с моят проблем.
  Бременна съм в 5 месец, наложи се да излезна в болничен още от самото начало на бременността – 5г.с., поради проблемна бременност и работа във вредна среда. Първият ми болничен бе издаден от личния лекар на 28.05.18г., след това вече са издавани от акушер-гинеколог. Полагаемите ми дни годишно са 180дни, доколкото разбрах, но те няма да ми стигнат от 45-те дни преди раждане /13.12.18г./. Терминът ми е на 27.01.18г.
  Има проблем също, че и два от издадените ми болнични се застъпват с 10 дни, заради това че влезнах отново в болница. Не знам дали мога да ги ползвам тези 10 дни или те вече са включени в общата бройка.
  Справка в НОИ опитах да направя, но отговор все още не ми бе даден.
  Интересува ме, какво следва от тук натам, като полагаемите ми 180дни приключват на 13.11.18 и не ми стига цял един месец до тези 45 дни преди раждане?
  Какво мога да направя?
  Ако пусна платен годишен отпуск, това ще повлияе ли драстично на заплащането при майчинство?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Не се притеснявайте.
   След като сте неработоспособна и това е преценено от Вашия лекуваш лекар няма да е проблем да ви бъде разрешен отпуск поради временна неработоспособност. Смятам, че лекарят Ви е добре запознат каква е процедурата.

   Наредбата за медицинската експертиза изрично предвижда, че

   Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

 • Здрйвейте, вчера ми издадоха болничен, но е сгрешен адреса на работодателя. Болничния не е внесен в НОИ, Личния лекар ще ми коригира ли болничния лист?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   болничният не е представен в НОИ от работодателя ви, но личният лекар вероятно е предал по електронен път данните за издадения болничен. Това не е пречка болничният да бъде коригиран. Дали лекаря ще го направи – това е негово решение.

 • Здравейте. Имам въпрос относно засечка в билничните. Бременна съм и съм в болничен от 21.05.2018 до 19.06.2018. На 15.06.2018 трябва да започне 45 дневния болничен преди термин. Как се процедира в такъв случай. Болничният ми е подаден вече в НОИ и при работодателя ми, след което лекарката осъзна, че е сгрешила. Какви са възможните изходи от ситуацията, така че все пак да не остана в края на юни без никакви приходи когато забележат засечката в двата болнични? 45дневния тежи ли повече от другия и може ли просто да не ми изплатят дните в предишния болничен, които реално са излишни (тези от 15.06 до 19.05) . Благодаря предварително за отговора!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   поради някаква техническа причина едва сега виждам Вашия коментар.

   Искрено се надявам проблемът с болничните да е решен успешно!

 • Здравейте да попитам имам ПИК код за НОИ, но от 2 седмици не ми отваря страницата попълнена съм декларацията за първата година майчинство и съм я дала на счетоводителката, но до този момент не фигурира веднага ли излиза след подаването от нейна страна към НОИ или трябва време за обработка и ако изпусне срока за подаване какво става?

  • Здравейте, болничния ми е от 05.06-08.07 . Кога трябва да ми го изплатят?

   • Мария Радева

    Както много пъти вече съм казвала – няма значение кога е издаден болничния.
    От значение е кога болничния ще бъде предаден на работодателя, респ. той кога ще го представи в НОИ.

 • Йорданка Иванова

  Здравейте! Интересува ме длъжен ли е работодателят да плати първите 3 дни на служител в болничен без необходимите 6 месеца трудов и осигурителен стаж? Виждам че практиката по този въпрос е спорна, така че Вашето мнение ще бъде важно допълнение.

  • Мария Радева

   Здравейте,
   Лично аз възприемам становището, че правилата които важат за НОИ при изплащането на болничните, важат и за работодателя. В тези случаи работодателят „поема“ част от задълженията на осигурителния орган НОИ. Следователно правилата следва да са едни и същи – независимо кой субект, изплаща обезщетението.

 • Здравейте, вече една година не ми е преведен болничния по сметка. От моя страна е представен навреме пред работодателя и след проверка в НОИ се оказа, че работодателя не е подал актуална сметка. Естествено, другата страна казва, че е подадена. Сметката е активна до ден днешен и трите дни от страна на работодателя са изплатени още миналата година. Проблемът се състои в това, че напуснах около месец след като представих болничния пред работодател и комуникацията е бавна. Моля за съвет.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Единствено от НОИ могат да кажат какъв е проблемът.
   Моят съвет е следният: С ПИК проверете персоналната си информация за представени болнични и платени обезщетения. Там ще намерите отбелязана причината за наплащане на болничния.

   В случай, че причината е в работодателя или го помолете за съдействие (задължението е негово) или подайте жалба в НОИ за да бъде извършена проверка на работодателя. С други възможности не разполагате.

 • Здравейте! Искам да попитам болничния ми 45-дневен преди раждане е пуснат на 17.01.2018 г. Кога ще ми бъде изплатен от НОИ

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Не разбирам какво за Вас означава „пуснат“ болничен лист – дали е представен на работодателя или на НОИ?

   За да бъде изплатен един болничен лист първо трябва да бъде проверен дали няма някакви пречки, свързани с плащане на обезщетението.

 • Здравейте, искам да Ви попитам относно болничния 45 дни преди термин, кога се издава /ако се пада в събота/ в петъка или понеделника.
  Пример ако 45 дни преди термин започват на 17,02,2018, кога трябва да го издаде лекарката на 16,02, или 19,02,2018?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време.

   Според мен болничният следва да се издаде на 19.02 – НО не искам да ангажирам издаващият болничния с това мнение.
   Всеки лекар, който издава болничен носи съответната отговорност, затова Вашият лекуващ лекар ще прецени кога да издаде болничния.

 • Здравейте, имам един въпрос. Не съм предоставил болничния на работодателя вече 5 работни дни, и при разговор с него се установи, че той иска да ме пише самоотлъчка, при положение, че му обясних ситуацията. Болничният ми е за период от 20 дни, но ще бъде със задна дата и причината да не му бъде предоставен е, че единия лекар от комисията го няма и още не е издаден. Има ли право да ме уволни ? Благодаря

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Дали има или не право да Ви уволни, както и на какво основание – не мога да коментирам, защото това е решение на работодателя.
   В момента, в който получите болничния лист ще го представите на работодателя.
   В случай, че бъдете уволнен може да обжалвате прекратяването на трудовия договор. В хода на делото ще се изясняват въпросите дали правомерно или не сте отсъствал и т.н.

 • Здравейте! Издаден ми бе болничен 45 дни преди раждане на 14.12.2017 до 27.01.2018 предадох го веднага на работодателя си и на 15.12.2017 проверих с ПИК в НОЙ че е постъпил в данните на ЕРБЛРО като издадени /анулирани болнични листове. Въпроса ми е дали ще ми бъде преведен болничния, кога ще бъде входиран и срокове благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Срокът за работодателя да предаде болничния в НОИ е до 10.01.2018.

   Кога точно работодателят ще предаде болничните в НОИ – няма как аз да кажа.

   • Здравейте до момента проверявам с ПИК и нямам нито приети нито получени болнични надявам се счетоводителката ми да не закъсне с подаването на болничния да разбрах, че срока е до 10.01, но ми е интересно,,защо не фигурира като пуснати или приети документи

 • Zdraveite
  Imam sledniq vapros.Ste rajdam v chujbina a otgovarqm na usloviqta za poluchavane na maichinstvo v Balgariq.Parvata mi bremennost beshe problemna i rodih v 35 sedmiza kato mi beshe zabraneno da stavam ot legloto.V momenta sam 31 sedmiza i ginekolojkata koqto mi e vodesta mi zaqvi che trqbva lichno da mi dade bolnichniq koito e predi rajdane.az togava ste sam v 34 sedmiza i e riskovano da patuvam, iskah da popitam dali naistina trqbva da se vzeme licno i v slichai che naistina ne moga da patuvam ( moje da sam v bolniza ili dori da sam rodila do togava) kakvo sledva i kak se prozedira v sluchaq za da si vzema maichinstvoto?
  Blagodarq

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Болничен се издава след проведен преглед на лицето. Още повече ако сте сте родила – гинекологът няма право да Ви издаде болничен.

   Не виждам изхода във Вашата ситуация.

   Дори и по някакъв начин гинекологът да Ви издаде болничен – той ще е за 45 дни преди термина. Следващият болничен се издава от лечебното заведение, където е станало раждането. Този болничен не може да ви бъде издаден от българска болница, защото няма да раждате тук.

   В случай, че сте на територията на страна-членка – по-добре мислете в посока – болничните да бъдат издадени там където сте и по правилата на ЕС координация да бъдат представени по съответния ред в НОИ.

 • Здравейте искам да попитам кога трябва да ми преведат парите от НОИ в болнични съм от 4. 08 2017 г. (за 30 дни) предадох го на работодателя на 8. 08 2017 г. Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Задължението на работодателя да представи този болничен е до 10 09. След това следват проверки от НОИ и ако всичко е наред в следващите 14 дни може и да получите превода.

 • Здравейте, на 27,08,2017 г. започнах работа, но на 01,09,2017 г излязох в болничен 20 дни. Ще има ли някакъв проблем с изплащането на болничния? Може ли НОИ да ми го оспори, понеже ми казаха, че трябвало да имам изработени 7 дни, а аз нямам?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   НОИ може да оспори всеки болничен лист, включително и този. И въпросните 7 дни нямат нищо общо в случая – някои ви дава грешна информация.

   Основанията за отказ от изплащане на обезщетение са изчерпателно уредени в КСО – а ако някое от тези основания е налице – НОИ ще постанови отказ от изплащане на обезщетението.
   След като сте започнали работа на 27 август – имате ли изискуемия 6 месечен осигурителен стаж, за да имате право да получите обезщетение за временна неработоспособност? Това изискване не важи ако става въпрос за трудова злополука или сте под 18 години.

   • Много Ви благодаря за отговора!
    Да, имам доста повече от 6 месеца осигурителен стаж. Случи се така, че започнах работа в една фирма, но по време на изпитателния срок разбрах, че съм бременна. Получих кървене и се наложи да ме приемат в болница за задържане на бебето и аз предупредих работодателя ми, но още в същия ден са ми подготвили заповедта за приключване на договора по чл.71. Тогава бях в болничен от 21 до 26 август и договора ми приключи на 25 август. На 27 август започнах работа в друга фирма, но пак се наложи болничен от 01 септември. Аз попитах счетоводителката дали ще има проблем и тя каза, че няма да има, но сестрата, която ми написа болничния каза, че трябвало да имам отработени 7 дни в новата работа, за да нямам проблеми и аз сега се притесних.

 • Здравейте! В майчинството съм и имам издаден болничен за първите 42 дни, което се пада до 25.08. Педиатърката ме вика на 30.08, тогава да ми издаде следващия. Има ли проблем, че не се застъпват пред НОИ

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Имате предвид, че сте в болничен за „42 календарни дни непосредствено от раждането“?
   Съгласно наредбата болничният за следващите 48 календарни дни се издава като продължение на предходния болничен лист, т.е. на този за 42 дни.
   При продължението на болничните не може да има интервал между двата.
   Смятам, че болничният ви следва да е издаден, считано от 26 август, и ако това се случи на 30,08 – болничният трябва да е със задна дата.

   Отново съгласно наредбата – Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. … Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение.

 • Здравейте,
  Искам да ви попитам, след като работодателят представи болничните листи в НОИ, в какъв срок те се отразява в системата на НОИ, където мога да направя справка за статуса им чрез ПИК. При справка от Електронния регистър на болнични листове виждам всичките издадени такива от органите на мед. експертиза, но в справка за подставени в НОИ документи все още не е отразена информация за въпросните болнични. По информация на работодателя, вчера /01.06.17г./ са подадени в НОИ. Веднага ли се отразява информацията за болничните в НОИ или е нужно време, или има проблем при подаването на документите от страна на работодателя?
  Благодаря за отговора!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   След като документите са представени на 01 юни – предполагам, че вече се визуализират в сайта на НОИ.
   В случай, че това не е така – обърнете се към НОИ за информация.

 • Христина Христова

  Здравейте,
  Имам издаден болничн лист 45 дни преди термина. Не желая да го използвам и да го представя пред работотаделя и ще посещавам работното място, съответно ще си получавам полагащото се трудово възнаграждение, върху което ще се платят осигуровки. Ще има ли проблем за мен или работодателя? Трябва ли да поискам от лекаря, издал болничния да го анулира? Ще имам ли проблем със следващия болничен за раждане?
  Поздрави,
  Христина

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Работодателят със сигурност няма да има проблем след като не му е представен болничен лист.
   НОИ имат информация за издадения болничен от информационната система. Но докато няма представен болничен лист и заявено плащане на обезщетение – НОИ не плаща.
   Възможно е да нямате проблем, но ситуацията не е съгласно правилата. Просто е трябвало да откажете издаването на болничния лист.
   Относно анулирането – преценката е на лекуващия лекар, но смятам, че ще ви бъде отказано.

 • Здравейте,

  В болничен съм от 25 януари до 27 Февруари, предоставих болничния на работодателя си на 30 Януари. Тъй като не го видях подаден в електронния регистър се обадих, за да разбера дали изобщо е предаден. Информираха ме, че първо изчаквали болничния да свърши и чак тогава го предавали в случай, че има продължение.
  Кажете ми имат ли това право? По този начин ще получа обезщетение два месеца след като съм излязла в болничен и по този начин ме оставят без абсолютно никакви средства, защото побързаха да спрат заплащането ми. Защо чакат да свърши болничния, ами ако той беше за 6 месеца?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Това, което описвате е нарушение от страна на работодателя.
   Работодателят е длъжен да представи документите и данните за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност до 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя.
   Съгласно КСО – след като болничният е представен на 30.01. – същият е трябва;о до 10.02. да бъде представен пред НОИ.

   Защо работодателят „чака болничния да свърши“ – не мога да кажа. Но това е нарушение на правилата.
   Дали болничният ще има или не продължение – това няма отношение към задължението за представяне на болния в НОИ.

 • zdr imam 1 vapros 3 bolni4en sam sled rajdane ot 3.01.2017do 23.03 2017 za tiq 410 dni ne6to trqbva li da se popalva i koga trqbva s4etovoditwlkata da go redstavi v noi za da mi se izplati

  • Мария Радева

   Моля, пишете на кирилица!

   Отпускът поради бременност и раждане в размер 410 дни се ползва, както следва:
   1. в размер 135 дни – за които се издават болнични

   2. в размер на остатъка до 410 дни – въз основа на писмено заявление на майката до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето и декларация по образец; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението

 • Здравейте,
  имам издаден първичен болничен от 28,06,2016 до 11,07,2016 -за 14-сет дни. личен лекър Този болничен беше оспорен от работодателя ми, явих се на ТЕЛ на 06.10.2016г. болничният беше потвърден от телковата комисия. Проблем имам при продължението на болничен от 12.07.2016г. до 31.07.2016г. , който се указа, че не е подаван в НОИ от работодателя, и няма как да ми бъде изплатен. Какво да предприема в този случай.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   В случай, че работодателят не изпълни задължението си по представяне на болничния лист в ТП на НОИ в съответните срокове – работникът не може сам да го представи.
   Можете да се обърнете за съдействие към НОИ и Инспекцията по труда.

 • Здравейте, искам да попитам мъжът ми е безработен взима обезщетения от борсата, но влезе в болница по спешност и още е там, но изпусна срокът за подпис в бюрото по труда. Спряха му обезщетенията.Обадих се преди това и им обясних, че не може да дойде поради това, че е в болница.Казаха ми, че трябва да дойде лично иначе прекратяват регистрацията и след като го изпишат може да подаде декларация за подновяване на регистрацията.След няколко операции остана в реанимацията.
  Получих писмо от НОИ за прекратяване на изплащането на основание че.54ж, Ал.1 и във връзка с чл.54а, Ал.1,чл.54б,чл.54в, Ал.1 от КСО. Въпросът ми е прекратяват ли се здравните осигуровки, тъй като е още в болница и има ли право на безплатно лечение. Трябва ли да му внеса вноски за безработен, или да взема някакъв документ от болницата и дали ще го признаят, защото той още е там.Трябваше да се подпише на 26.09.16, но от тогава до сега е в болница и не е в състояние да се движи.Има ли срокове за внесени здр.вноски, за да може да ползва безплатно лечение?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Посочените разпоредби от КСО – малко ме озадачават.
   Според мен основанието за прекратяване на обезщетението най-вероятно е чл. 54д, ал. 1, т. 2 прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта.
   Но само мога да предполагам.

   В случай, че Агенцията по заетостта е прекратила регистрацията – то тогава съпругът ви няма качеството безработно лице и следва сам да внася здравите си осигуровки.
   Моят съвет е да проверите в Агенцията по заетостта със сигурност какво се случва с регистрацията. Ако същата е прекратена – обърнете се към НАП за уреждане на здравноосигурителния му статус.
   Много вероятно е за октомври да няма внесена здрава осигуровка.
   Здравните осигуровки се дължат до 25 число на месеца следващ месеца на осигуряването.

 • Здравейте. Моят проблем е такъв, че имам три издадени болнични, единият е за седем дни, следващият е също за седем и третия за един месец. Всички болнични съм давала на работодателя в датата на издаване, както и документ от банката за актуална банкова сметка, тъй като това ми е първи болничен. Реших 20 дни след подаване на първият болничен да видя актуалното състояние в системата на Ной и там пишеше „Липсва банкова сметка“ при което започнах да звъня в Ной, потвърдиха информацията. Казаха, че документите от счетоводителката са подадени, но болничните са изключени поради липсваща банкова сметка. Разговарях със счетоводителката и се оказа, че тя е забравила да ми попълни банковата сметка мислеки, че имам такава в Ной, а аз все пак и предоставям документ от банката, който се изисква при първи болничен… логично е. Един месец след първия ми болничен счетоводителката е подала банковата сметка. Казаха ми, че след 15 работни дни след получаване на IBAN ще ми бъде изплатен първия болничен, което ще рече, че месец и половина след първия болничен аз съм без никакъв доход и ще получа само първия който е само за два дни. Можете ли да ми кажете как мога да процедирам, това все пак е грешка и невнимание на счетоводителката, което забавя толкова много изплащането. И в какъв срок мога да очаквам да ми бъде изплатен големия болничен от един месец ?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   След като твърдите, че става въпрос за грешка на счетоводителката – единствените претенции, които може да имате са към нея лично или към работодателя.

   НОИ в случая вина няма.

   Изплащането на обезщетенията зависи от опредени условия, както и от дейността на НОИ. Факт е, че в някои случаи обезщетенията се изплащат със закъснение.

 • Здравейте,искам да попитам може ли да се взема болничен когато имаш неплатени осигуровки от минала година?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   За какви осигуровки питате – за социални или за здравни?

   В случай, че нямате необходимия осигурителен стаж за изплащане на обезщетението по риска Общо заболяване, съотв. Майчинство (т.е. липсват ви социални осигуровки)- обезщетение по болничния лист няма да ви бъде платено.

   Липсващите здравно осигуровки не са проблем за получаване на болничен. В този случай обаче нямате право болничният лист да ви бъде издаден безплатно. За прегледа и издаването на болничния лист – ще трябва да платите.

 • Катя Димитрова

  Здравейте надявам се да можете да ми обясните как седят нещата в моята ситуация.Работя в частна фирма и реших да напусна,но точно 1 час след като си подадох предизвестието за напускане се наложи да постъпя спешно в болница заради спукана киста на яйчник.Предстои ми да бъда изписана на 28.05.2016 и бях приета на 23.05.2016 съответно ще ползвам болничен за периода в който съм била в болница.Но се страхувам че работодателят ми може да прекрати договорът ми веднага след изписването ми и ще откаже да ми изплати нужното.Можете ли да ми обясните какво трябва да ми изплати всъщност и има ли право да прекрати договора предсрочно?

  • Мария Радева

   Подаденото предизвестие не означава прекратен трудов договор.
   Изплащането на обезщетението зависи от датата на прекратяване на трудовия договор.

   Но дори и лицата с прекратени трудови договори запазват за известно време правото си да получат обезщетение по издаден болничен.

   Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия, или им е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 • Zdraveite az iskam da popitam kakvo se slu4va s objalvanite bolni4ni

  • Мария Радева

   В случай, че болничният бъде отменен – обезщетение не се изплаща.
   В случай, че болничният бъде потвърден – обезщетението се изплаща.

   • I na men mi objalvat bolnicni ot28.07.16,zashtoto sam bila nadvishila40dni.Toi e za9dni.Do dneshna data nqmam nikakva informaciqta kakvo stava s nego.Obajdah se do NOI Blagoevgrad i mi kazaha,ce trqbva samo da cakam.Normalno li e vece 3meseca da nqma nikakvo razvitie?

    • Мария Радева

     Здравейте!
     Срокът за обжалване зависи от различни обстоятелства.
     От написаното само мога да предположа, че НОИ са обжалвали или пред ЛКК или пред регионалния съвет.
     Възможно е болничният да е отменен – тогава няма получите обезщетение.

     Единствено от НОИ могат да кажат до къде е стигнала преписката.

   • Петя Христова

    Здравейте.За месец май имам три болнични, от които два са спрени за преразглеждане.
    Първият е от 04.05 до 10.05 от личната лекарка – 7 дни – първичен.
    Вторият е от 11.05 до 19.05 – от друг лекар(АГ) – 9 дни, пак първичен, но с друга диагноза.Получих писмо от НОИ, че има разпореждане за спиране на производството, а мотивите са – цитирам:
    „Спиране на производството от дата 30.05.2016г.
    МОТИВИ: БЛ се обжалва пред МЕ – еднолично издадените БЛ са за период повече от 7/14 дни непрекъснато.БЛ ще бъде преразгледан след решение на ЛКК.“
    Третият е от 20.05 до 24.06 – от АГ отделение – 36 дни и е продължение(вторичен).Също е спрян а мотивите са:
    Спиране на производството от дата 08.06.2016г.
    МОТИВИ: Невалиден първичен болничен лист който не е одобрен, постановено разпореждане за спиране на производството- предаден за проверка на ЕВН.След получаване на резултат от проверката б.л. ще бъде преразгледан.
    Какъв е срока за разглеждане от ЛКК и това процедура в НОИ ли си е, защото не върнати на счетоводителката.

    • Мария Радева

     Здравейте!

     Предполагам това са цитати от електронната услуга на НОИ за проверка на болничните листи посредством ПИК.

     Честно казано мотивите на НОИ са доста схематични, но в общи линии се разбира какъв точно е проблема.

     Имате постановено разпореждане за спиране изплащането на обезщетението докато тече проверката на болничния лист.

     Обжалването на болничните листи е специална процедура. В случая НОИ са обжалвали болничния и са го изпратили за проверка на ЛКК. Няма определен срок за произнасяне.

     Няма защо болничните да се връщат на счетоводителката.
     Лицето, което трябва да получи обезщетението е уведомено за процедурата по обжалването чрез издаденото разпореждане за спиране.
     НОИ ще вземе решение дали да изплати или да откаже изплащането след решението на ЛКК.

 • Здрвейте искам да попитам бях в болнични от 04.03.16г. до 13.03.16г.на 14.03.16г.дадох документите на работодателят си,но той незнаех,че трябва да има и данни за банковата ми сметка а и той не ми поиска!
  Въпросат ми е може ли банковата сметка да се даде по късно или да се откажа от мисълта,че болбичния ми ще бъде изплатен и дали може да бъде даден в НОИ без банкова сметка?
  Благодаря! 🙂

  • Мария Радева

   Здравейте!
   В случай, че единственият проблем е банковата сметка – този пропуск е поправим.
   Изплащането на обезщетенията може да се забави, предвид по-късното представяне на банковата сметка.

   • Здравейте, работя в частна фирма, но от доста време съм в болничен тъй като забременях и се наложи да си остана в къщи.Сега си дадох последния болничен който е след като съм родила, но от фирмата ми казаха, че обевяват фалит и се налага да ме освободят.Много се притеснявам това дали ще се отрази на майчинството ми и по какъв начин трябва да бъда освободена за да няма отражение върху мен. Хиляди Благодарности предварително.

    • Мария Радева

     Изключително неприятна ситуация.

     Относно въпросът ви по какъв начин да ви освободят …. ще се въздържа от коментар. Основанията за прекратяване на трудовото правоотношение се преценяват от работодателя за всеки отделен случай.

     След като казвате, че сте родила – това означа, че вече те в риска майчинство и получавате обезщетение по този риск.
     Случаи като вашия са уредени изрично в Кодекса за социално осигуряване.

     Независимо от основанието за прекратяване на трудовия договор, при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство (каквото за вас ще настъпи след прекратяване на трудовия договор) през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане – т.е. до края на 410 ден. За този период вие ще получавате обезщетение независимо дали имате или не трудов договор.

 • Здравейте!Беше ми издаден болничен от 27.12.2015 до 19.01.2016,наложи се да бъде преиздаден на 04.01.2016 поради грешка в името на фирмата.Така….дадох си болничния преди 15-то число на месец Януари,беше пристигнал в нои преди две седмици между 10.02 и 13.02 но все още нямам превод на обезщетение за него.Въпроса ми е не е ли време вече да ми го преведът изплащането?Благодаря предварително.

  • Мария Радева

   Работодателят ви има задължение за представяне на документите в НОИ до 10 число на месеца, следващ месеца в който са му представени. Следователно работодателят е следвало да представи документите в НОИ до 10.02.
   Формално в следващите 15 дни следва да бъде изплатено обезщетение. Но много често НОИ забавя изплащането на обезщетенията.

 • Здравейте! Бях на срочен договор по време на бременността и съм заварено положени относно изплащенето на 410 дни от болничния за бременност и раждане. Тази година подадох деклрация, с която да получавам болничния си от Нои, но новата система не прие декларацията, беше подадена втори път с корекция. Въпроса ми е след подобни усложнения има ли законови срокове за изплащане на сумите по болничния, тъй като вече парите се бавят месец и повече? Благодаря

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Болничните за бременност и раждане се издават за 135 дни. За времето до 410 ден не се издава болничен. Ползването на обезщетението за гледане на дете е по друг ред, не с болничен.

   След като имате такова забавяне следва да проверите на място в НОИ какъв е точно проблемът.

 • Здравейте!аз ползвам болнични от 23,,12,2015г.за бременност до днешна дата 22,02,2016г нямам превод от нои.На 18,02,2016г получих смс от нои за превод на болничен но в сметката ми няма преведена сума,званяь многоброино на телефона за справка но немога да се сваржа.

  • Мария Радева

   За съжаление – вие сте поредното лице със забавени обезщетения.
   СМС-ите се изпращат когато НОИ нареди плащанията. Но между това и реалното постъпване на сумата по банковата сметка минава известно време.

 • Здравейте!
  Имам продължение на болничен за бременност от 25.12.2015г. до 23.01.2016г/издаден е на 28.12.2015г./ предала съм го в работота на 29.12.2015г до този момент всички останали са ми изплатени, но този се забави. Взех си ПИК код за да мога да го проследя но там фигурира като подаден от поликлиниката не и от работодателя. Счетоводителката каза, че го е подала, според мен не го е подала както трябва. Какво следва да направя от тук нататък и ще изгубя ли парите за този болничен?
  Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Искрено се надявам, че вече сте получили обезщетението си.

   Във всички случаи на забавени или неизплатени обезщетения лицата следва да се обръщат към НОИ.

 • Здравейте , случайно попаднах на вашият сайт , имам едно питане , на 17 декември ми беше издаден болничен за десет дни за общо заболяване,бях доста зле и човек от семейството ми предаде болничния ми на следващия ден след издаването му на работодателя ми с банкова сметка и т.н. , след изтичането на този болничен отидох на преглед и личния ми лекар прецени че се нуждая от още няколко дни лечение и ми даде още 4 дни , работодателя ми не иска да приеме продължението на болничния ми , иска да отида лично да подпиша някаква декларация за която не дава точно обяснение какво представлява , казал е само на човека от семейството ми които му занесе болничния (и първия и сега продължението ) че ако не попълня/подпиша тази декларация не ми приема болничния и няма да го предостави пред НОИ , и въпроса ми е има ли такава декларация която задължително трябва да подписвам за да ми представи работодателя болничния пред НОИ (работя на постоянен трудов договор) ?

  • Мария Радева

   Работодателят не може да откаже приемането на болничния. Също така не може и да откаже представянето на болничния в НОИ. Дали ще бъде или изплатен болничния, т.е. дали има някакви проблеми свързани с издадения болничен – ще реши НОИ.
   Ако работодателят визира ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове (която включва и банковата сметка) – то тогава може да ви я изисква. Тази декларация е била необходима и за първия болничен – защо тогава не е реагирал – не мога да кажа.

   Ако има предвид някаква друга декларация – не мога да коментирам

 • zdraveite.imam problem dnes 18.12.2015g.otidoh do noi da vidq kakvo stava s moqt bolnichen list.za da vidq zashto se bavqt parite.i se okaza che ne e donesen nikakuv bolnichen list ot rabotodatelqt mi.a as mu go dadoh na 4 den po bashtami.zdravno osiguren sum.bolnichniqt mi list e ot 25 -poliklinika ot kojniqt lekar.pri nego otidoh s napravlenie ot lichnata mi lekarka d-r mariana
  kirova.

  • Мария Радева

   Кога работодателят ще представи болничния в НОИ зависи – вие кога сте му го представили.
   Ако сте му представили болничния през ноември – до 15 декември е следвало да бъде представен в НОИ. Ако сте го представили през декември – до 15 януари е следвало да бъде представен в НОИ.
   В случай, че тези срокове са минали и болничния не е представен следва да се обърнете към НОИ за съдействие.

 • Здравейте, бременна съм и работя на 4 часа в частна фирма. Лекаря иска да ми издаде болничен 45 дни преди раждането, но аз не желая да излизам в болничен и искам да работя до последно. След като родя също не желая да получавам болничен нито майчинство, а да си работя и гледам детето си едновременно. Възможно ли е доброволно аз да се откажа от обезщетение за болничен и майчинство и какво трябва да направя?

  • Мария Радева

   Ползването на „болничен“, съответно на обезщетенията за бременност и раждане са право на лицето. В случай, че не желаете да ползвате това Ваше право – не го правете. Ако се налага да отсъствате някакви дни от работа – винаги можете да ги оформите с платен.неплатен отпуск.

   В случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя/осигурителя, където работи осигуреният. Ако осигуреният желае да ползва платен годишен отпуск за времето, включено в болничния лист, той подава съответната молба до работодателя/осигурителя.

 • галина петкова

  Здравейте!Имам следния въпрос.Работя във едно предприятие вече 7 години.миналата година открих фирма на мое име,аз бях управител..вече фирмата не функционира но имам пропуснати внасяния на осигуровки.преднися месец излезнах в болничен но отредприятието .от нои ми изпратиха писмо че поради пропуснати осигурителни вноски няма да ми се плати болничния.сигурна съм че става въпрос за тези вноски който аз съм пропуснала,но какво общо има тъй като това е болничен от предприятието.Ако платя пропуснатите здравни осигуровки ще ми изплатят ли болничния от нои

  • Мария Радева

   В ситуацията която описвате, най-вероятно става въпрос наличието на няколко основания за осигуряване – по трудов договор и като управител на търговско дружество.
   Липсващите здравни осигуровки не са основание за неплащане на обезщетението за временна неработоспособност. Пропуските в социалното осигуряване могат да доведат до въпросния отказ.
   Осигуровките – независимо от основанието за внасянето им (трудов договор или управител на ЕООД) са лични, т.е. по ЕГН на осигуреното лице.

 • zdraveite iskam da popitam ako v bolnichniqt mi sa sburkani dannite na firmata i sa izminali 15 dni i ne e podaden vse oshte ot rabotodatelq mi.. vuzmojni li sa popravki v bolnichniqt list

  • Мария Радева

   Поправките са възможни само от лицето, издало болничния лист. Пооправеният болничен лист следва да се отрази и в електронния регистър.

 • Зравейте.Въпросът ми е следният-могат ли да бъдат подадени едновременно в НОИ два болнични листа,които съответно са и за два различни месеца(минавам на ЛКК и датите на комисиите бяха през седмица).Как ще бъдат изплатени?

  • Мария Радева

   Предполагам, че двата болнични не са из един и същ период.
   Няма проблем и двата болнични да бъдат представени в НОИ. Изплащането е по реда на тяхната поредност.

 • Здравейте, искам да попитам как се процедира в следния случай.
  На 30 септември ме съкратиха от работа, записах се в бюрото по труда и една седмица след това разбрах, че съм бременна. Работодателят ми дължи обезщетение за един месец , защото не съм си намерила работа. Не виждам как и ще си намеря работа в тази ситуация. И ако ми се наложи кой ще ми води болничния и майчинството ?

  • Мария Радева

   Обезщетението, което Ви се дължи от работодателя – няма нищо общо с болничните и изплащаните от НОИ обезщетения.
   Следва да знаете, че болничен до 45 ден преди термина се издава като „болничен за общо заболяване“.
   Съгласно КСО когато временната неработоспособност поради общо заболяване е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават обезщетение за оставане без работа.
   За неработоспсобност настъпила след 30 ден от прекратяването на трудовия договор (освен ако нямате друг) обезщетения не се изплащат.

 • Здравейте, имам представен болничен за бременност на 15.09.2015 ,лога трябва да полича паеичното обезщетемие?

  • Мария Радева

   Изплащането на обезщетението зависи от това не кога болничния е представен на работодателя, а от това кога е представен в НОИ.

 • Здравейте искам да кажа моя проблем: Днес получих писмо от НОИ във връзка с паричните обезщетения за майчинство.В писмото пише че има несъответствие с датата на термина и датата на започване на работа. Не мога да разбера сега към кого трябва да се обърна: към лекаря за нов болничен лист или към фирмата към която се водя на работа.Лекарят може ли да ми издаде нов болничен? Трябва нови документи да представя в 7 дневен срок в НОИ. Има ли опасност да не получа пари за майчинство

  • Мария Радева

   Здравейте!
   При така зададен въпрос трудно мога да дам еднозначен отговор.
   Ако сте получили само писмо – то вероятно в писмото има указания какви точно документи трябва да се представят. И тези указания задължително трябва да се изпълнят – в противен случай няма да получите обезщетението.
   Възможно е обаче да сте получили не просто писмо – а отказ за изплащане на обезщетение. В този случай – ако отказът не бъде обжалване и влезе в сила – няма да ви бъде изплатено обезщетение.
   Към работодателя няма защо да се обръщате – той просто предава в НОИ документите, които е получил.
   От запитването ви разбирам, че най-вероятно има проблем в болничния. В такъв случай следва да се обърнете към лечебното заведение, издало болничния.

 • Здравей те.Имам питане .Болничен лист ми е бил върнат защото нямам банкова сметка.Аз заведоха в НОИ сметката .Та въпроса ми е в какъв срок ще ми изплатят болничния

  • Мария Радева

   Определените срокове за изплащане на обезщетенията – понякога не се спазват. В тази връзка ще се въздържа от коментар.

  • Мария Радева

   Теоретично в 15 дневен срок.
   Дали този срок ще бъде спазен – скептична съм.

 • Тони Василева

  Здравейте,
  На 15.10.2015г./четвъртък/ ми бе удължен болничния, но нямах възможност същия ден да го предоставя на работодателя си. От по долу написаното ми става ясно, че съм в нарушение, за което дори не съм подозирала. Възможността да го предам на личен състав е в понеделник /19.10.2015 г./. Какво следва от тук насетне? Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Срокът за представяне на болничния е по-скоро условен.
   Възможно е обаче работодателят да е предвидил някакви различни вътрешни правила. Не познавам вътрешните правила на работодателя и не мога да коментирам последствията.

 • Здравейте.
  Никога до сега не съм излизала в болничен ,но сега съм бременна и излязох. Взех си пик код ,да мога да следя какво се случва с болничните ми.
  Като вляза в справката ми изписва ,че нямам предоставена актуална банкова сметка,болничния си го виждам ,статус обработва се. Аз трябва ли да правя нещо в такъв случай или работодателят ми?

  • Мария Радева

   Наличието на банкова сметка е условие за изплащане на болничния. Трябвало е работодателят ви да ви я изисква и да я представи в НОИ.
   Банковата сметка трябва да се представи в НОИ.

 • Привет! Ще се радвам на бърз отговор и предварително благодаря! Моят случай е следният:студентка съм редовно обучение и работя на трудов договор. До момента имам 6 месеца осигурителен стаж и съм бременна, като на 28.09.2015г. ще ми бъде издаден първият болничен за излизане в майчинство (45 дни преди термин). Имам няколко въпроса болничните които ми ги издават от тук нататък на работодателите трябва да ги предам и трябва ли аз да отида до нои за някакви други документи при положение че нямам необходимия осигурителен стаж за излизане по майчинство

  • Мария Радева

   Здравейте!
   В случай, че нямате необходимия осигурителен стаж за риска майчинство – то няма да получавате обезщетение от НОИ.
   Болничните, които ще ви бъдат издавани трябва да бъдат представени на работодателя. Нямате осигурителен стаж и няма да получите обезщетение, но болничните ще бъдат основание да ви бъде разрешен отпуск – ако желаете да ползвате такъв.

   Не, няма за какво да се обръщате към НОИ, няма какви документи да представяте.

   • Здравейте !! Болничният ми лист е издаден на 28.09.2015г. До кой октомври следва да бъде предаден на хартия в НОИ ?? Благодаря.

    • Мария Радева

     Представянето на болничния в НОИ зависи от това кога е представен на работодателя, а не от това кога е издаден.

    • Мария Радева

     Представянето на болничните в НОИ не зависи от датата да издаването им, а от датата, на която е предаден на работодателя. Ако приемем, че сте предали същия ден болничния на работодателя, той трябва да го представи в НОИ до 15 октомври.

 • Здравейте.
  Искам да попитам на какви санкции подлежат ако болничния не бъде внесен навреме по моя вина. Работя в малка фирма като съдружник. Болничния ми е издаден на 11 август за срока от 11 до 14 (което се пада в петък) по моя вина не е предаден на счетоводител каталог на време. На каква санкция подлежат след като се водят самоусигоряващо се лице

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Разбирам, че болничният лист е издаден на самоосигуряващо се лице. В този случай лицето само е отговорно за подаване на документите в НАП.
   Единствено лицата, които имат различен осигурител, напр. работещите по трудов договор, имат задължения за представяне на болничния лист пред работодателя.
   Ако лицето е самоосигуряващо се – то няма никакви задължения да представя болничния на счетоводител и др. подобни.
   Съгласно чл. 40а от КСО Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в следните срокове:

   2. от самоосигуряващите се лица – до 15-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.

   За издаден през август болничен на самоосигурващо се лице – срокът за представяне пред НОИ изтича днес.

   Не смятам, че в случая има основание да се мисли за някаква санкция.

 • Здравейте искам да попитам как се плаща болничния той ми е от 16.06.2015г. до 21.07.2015г.за целия срок или на два пъти.Благодаря!

  • Мария Радева

   изплащат се месец за месец.

   Информация НОИ:

   Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат в срок 15 работни дни от представяне на документите и постъпване на данните за първия месец от периода. За останалите календарни месеци изплащането е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.

   • Къде е упоменато,че срока е 15 работни дни след представяне на болничния пред НОИ? В коя нормативна уредба или закон?

    • Мария Радева

     НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И
     ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

     Чл. 23. (Изм. с Решение № 9943 на ВАС на РБ – ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм., бр. 26 от 2008 г.,
     доп., бр. 80 от 2012 г., в сила от 1.08.2012 г., изм., бр. 90 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) (1)
     Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица –
     осигурените лица, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 КСО и лицата по чл. 13 и 21а,
     по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки въз
     основа на данните от декларациите по чл. 8 в срок 15 работни дни от:
     1. представянето в съответното ТП на НОИ на документите по чл. 3, ал. 2 и от постъпването в
     НОИ на данните от издадените болнични листове;
     2. представянето на документите по чл. 4 – 8, 12, 15 и 21а.
     (2) Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се
     изплащат в срока по ал. 1 за първия месец от периода, за останалите календарни месеци – до 5
     работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението

 • Здравейте,интересува ме имам болничен от 25.05 и до колкото съм на ясно работодателят е длъжен да го представи в НОЙ до 15 число това значи до 15.06 което изтича днес.
  Та въпроса ми е какво мога да направя,че работодателят не е представил болничният ми лист навреме и го забавя умишлено?
  Благодаря предварително!!!

  • Мария Радева

   В този случай може да сезирате НОИ като подадете жалба. Това е единственото, което може да направите.

 • Ирина Димчоглу

  Здравейте, имам болничен от 05.03 до 13.05, беше представен на 29.04. Писах им в понеделник миналата седмица, защото 15-дневният срок изтичаше, а нямаше никакъв прогрес и само „в момента се обработва“ и в сряда на 20.05, когато влязох в системата, датата на представяне се промени на 14.05! Вчера се свързах със служителка от НОИ и ми каза, че не са правили никакви преводи през месец май и следователно променили датата за да „законно“ изплатят в рамките на новия 15-дневния срок в началото на юни. Днес проверих справката и…датата на представяне вече е 26.05!!!Пак им звъннах и след около 10-15 минутен разговор така и не получих отговор за всичките тези смени. Работодателят ми не е получавал писмо от тях, следователно проблемът е в НОИ и така могат да го правят до края на годината!Какво бихте ми посъветвали да направя? Предварително благодаря за отговора.

  • Мария Радева

   За съжаление – в тази ситуация нищо не можете да направите. Документите са представени в НОИ, приети са, нямат забележки ….. проблемът е в НОИ.

   И за още по-голямо съжаление – подобни ситуации ще зачестяват, защото явно осигурителният орган има финансови затруднения.

Напишете коментар