Актуална информация

Нови професии в сферата на здравеопазването – Здравен асистент

Преди месец бяха издадени наредбите за придобиване на квалификация по две нови професии в сферата…

Мария Радева|Автор
12 ное. 2012

Преди месец бяха издадени наредбите за придобиване на квалификация по две нови професии в сферата на здравеопазването – Здравен асистент и Болногледач

Професията „Здравен асистент”

С Наредба 72/2012 са определени държавните образователни изисквания за придобиването на квалификация по професия 723010 „Здравен асистент“. Това е професия от област на образование „Здравеопазване“ и професионално направление 723 „Здравни грижи“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Здравният асистент може да работи в сферата на здравните грижи – в структурите на лечебните заведения за активно лечение или такива за долекуване или медико-социални грижи. Здравният асистент може да работи и в общността – хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания. Неговата работа е свързана с подпомагането на дейностите на специалистите по здравни грижи при провеждането на профилактични мероприятия, в лечебния процес и възстановителния период.
Здравният асистент предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения или в общността.

Професионална компетентност на Здравния асистент

Професионалните дейности, които здравният асистент извършва, нормативно са регламентирани в Наредба № 1/2011 за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.
В своята работа здравният асистент спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист за удовлетворяването на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържане живота и здравето на хората.

Под ръководството на лекар, медицинска сестра, акушерка и/или фелдшер здравният асистент извършва дейности, които подпомагат пациента при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение, забавление и психосоциален комфорт.

При извършване на дейности, подпомагащи храненето и приемането на течности, в зависимост от състоянието и заболяването на пациента здравният асистент:
– подготвя храната в подходяща консистенция (разрежда, раздробява, пасира и др.);
– поставя пациента в подходяща поза;
– подготвя течности според предписанията.

Здравният асистент подпомага пациента при приема на медикаменти през устата, като следи за:
– дозировката и навременния им прием (по предписанието на лекаря);
– правилното им съхранение;
– проявата на нежелани реакции.

Здравният асистент оказва помощ на пациента при обличане и събличане, при поддържане на тялото чисто – извършва комплекс от мероприятия за поддържане на личната хигиена и комфорт на пациента.

При дейности, свързани с подпомагане движението на пациента, здравният асистент го поддържа, придържа и поставя в подходящо положение, подпомага самостоятелното му придвижване или с помощни средства, обучава го в техники за движение, наблюдава пациент с гипсова и друга обездвижваща превръзка за произтичащи усложнения.

Дейностите, които здравният асистент извършва за подпомагане дишането на пациента, са: наблюдение и информиране на медицинския специалист за състояния на кислороден дефицит (задух, кашлица, кръвохрачене, болка в гръдната област). В зависимост от симптомите и указанията на медицинския специалист здравният асистент променя положението на пациента (повдигане горната част на тялото), поставя кислородна маска с цел подпомагане на дишането. Извършва профилактика на застойните дихателни инфекции чрез дихателна гимнастика и инхалация.

Здравният асистент наблюдава състоянието на отделителните функции на организма – възможностите на пациента самостоятелно да се справя и регулира отделянето, вида, количеството и честотата на екскрециите и секрециите.

Част от отговорностите на здравния асистент е свързана с осигуряване на оптимални условия за сън и почивка при спазване на биологичния режим (извършване на тоалет преди сън, подходящо положение на тялото за сън, поддържане на спалното бельо изпънато, осигуряване на свеж въздух, комфортна температура и спокойна среда).

В случай на необходимост здравният асистент съдейства на специалиста по здравни грижи при измерване на телесната температура, овладяване на хипо- или хипертермия, провеждане на общоукрепващи и закалителни процедури за пациента.

При рискови ситуации здравният асистент предприема действия, с които да стабилизира и облекчи състоянието на пациента, без да прилага специални мерки, които могат да се извършват само от медицински специалисти.

Здравният асистент и дейностите по стерилизация

Професионалните дейности, които здравният асистент може да извършва в стерилизационните отделения, са:
– подготовка на хирургичен и друг материал за стерилизация при спазване на утвърдените правила за работа, за химичен и микробиологичен контрол на стерилизационния процес;
– транспортиране и подреждане за съхранение на стерилизираните материали в определените за това места.

2 comments

 • Диана димитрова

  Мога ли да работя в детска градина или училище

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Можете ако детската градина или училището има разкрит щат за тази длъжност. Но аз лично се съмнявам това да е така.

Напишете коментар