Актуална информация

Нови правила за отпадъците в лечебните заведения

От 21 февруари 2015 е в сила Наредба № 1 от 9.02.2015 за изискванията към…

Мария Радева|Автор
16 мар. 2015

От 21 февруари 2015 е в сила Наредба № 1 от 9.02.2015 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
Наредбата въвежда нови правила за събиране и третиране на отпадъците, генерирани в лечебните заведения.

Отпадъците, генерирани в лечебните заведения се класифицират в две групи:

  Неопасни отпадъци

  Опасни отпадъци

Определянето кои отпадъци са опасни и кои – неопасни е от съществено значение, защото за всеки от видовете отпадъци са приложими различни правилаза тяхното съхранение, тертиране и т.н.

В какви видове и цветове опаковки или съдове следва да се събират отпадъците – вижте в прикачените файлове.

Наредбата въвежда задължение лечебните заведения за издадат специални вътрешни правила – заповед, система за управление на опасните отпадъци, инструктажи на персонала – във връзка със събирането на отпадъците.

Новата наредба за отпадъците е приложима за всички:

  Лечебни заведения за извънболнична помощ
  Лечебни заведения за болнична помощ
  Здравни заведения, вкл. оптиките и аптеките
  Лечебни заведения по чл. 10 от ЗЛЗ: център за спешна медицинска помощ; център за трансфузионна хематология; център за психично здраве; център за кожно-венерически заболявания; комплексен онкологичен център; дом за медико-социални грижи; хоспис; диализен център; тъканна банка

Указания за конкретните задължения на лечебните/ здравните заведения във връзка с управлението на отпадъците са получени от абонатите на Информационния бюлетин.

Оставете първия коментар