ДВ 2014

Нови медицински стандарти

През 2014 са обнародвани нови медицински стандарти, отменящи тези приети преди няколко години. В помощ…

Мария Радева|Автор
21 авг. 2014

През 2014 са обнародвани нови медицински стандарти, отменящи тези приети преди няколко години.
В помощ на лекарите и лечебните заведения, които са задължени да спазват правилата, регулирани с медицинските стандарти правим обобщение на всички обнародвани до този момент нови медицински стандарти.

Контролът по спазване на медицинските стандарти се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински одит“. Установените нарушения на медицинските стандарти се санкционират съгласно Закона за лечебните заведения.

НАРЕДБА № 5 от 10 декември 2013 за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“ (ДВ 2/2014)

НАРЕДБА № 4 от 10 декември 2013 за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“ (ДВ 2/2014)

НАРЕДБА № 1 от 31 януари 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“(ДВ 13/2014)

НАРЕДБА № 3 от 7 февруари 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“ (ДВ 15/2014)

НАРЕДБА № 2 от 6 февруари 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести“(ДВ 15/2014)

НАРЕДБА № 4 от 13 март 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“ (ДВ 28/2014)

НАРЕДБА № 11 от 30 юни 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“ (ДВ 56/2014)

НАРЕДБА № 15 от 28 юли 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“ (ДВ 66/2014)

НАРЕДБА № 13 от 23 юли 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“ (ДВ 66/2014)

НАРЕДБА № 12 от 21 юли 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“(ДВ 66/2014)

НАРЕДБА № 17 от 1 август 2014 за утвърждаване на медицински стандарт Клинична токсикология“ (ДВ 69/2014)

Наредба № 18 от 1 август 2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“ (ДВ 70/2014)

Оставете първия коментар