Актуална информация

Нови изисквания относно превенцията и контрола на вътреболничните инфекции (ВБИ)

Превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ) От 11 май 2013 е в сила новата…

Мария Радева|Автор
17 май 2013
Лечебните заведения трябва да имат Програма за профилактика и контрол на ВБИ

Превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ)

От 11 май 2013 е в сила новата Наредба № 3/2013 за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

Действащата до този момент Наредба № 39/2010 за утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции е отменена.

Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от министъра на здравеопазването, РЗИ, Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и органите на управление на лечебните заведения.

Програма за профилактика и контрол на ВБИ и АМР

Съгласно новата наредба всички лечебни заведения трябва да имат Програма за профилактика и контрол на ВБИ.

Всяко лечебно заведение за болнична помощ трябва да разполага с годишна програма за профилактика и контрол на ВБИ и програма за ограничаване на АМР.

Лечебните заведения за извънболнична помощ трябва да разполагат с годишна обща програма за профилактика и контрол на ВБИ и ограничаване на АМР.

Наредбата въвежда ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ изисквания към съдържанието и структурата на програмите за профилактика и контрол на ВБИ и АМР.

Програмата за профилактика и контрол на ВБИ и ограничаване на АМР в извънболничната помощ

Програмата за профилактика и контрол на ВБИ и ограничаване на АМР в лечебните заведения за извънболнична помощ задължително трябва да включва:

1. оценка на риска от инфекции за пациенти и трети лица и за персонала

2. мерки за повишаване на квалификация на персонала в областта на контрола на инфекциите

3. правила за:
– използване на лични предпазни средства
– асептични техники при обслужване на пациентите
– обработка и стерилизация на медицински изделия и апаратура за многократна употреба
– постекспозиционна профилактика (мерки при експозиция на кръв и телесни течности, работа с остри предмети)
– превенция, докладване и контрол на случаите на наранявания с остри предмети

4. дезинфекционна политика (кожа, повърхности, инструменти)

5. управление на болничните отпадъци

6. политика за ограничаване разпространението на АМР за:
– емпирично приложение на антибиотици и антибиотична профилактика в хирургията
– вземане и транспорт на проби за микробиологично изследване

Наредбата въвежда и специални изисквания при изготвяне на годишната програма за профилактика и контрол на ВБИ и ограничаване разпространението на АМР в лекарските практики по дентална медицина.

5 comments

 • Здравейте!

  Благодаря за отговора .

  РЦ – Референтен Център.

 • Здравейте, къде се намира РЦ – ВБИ?

  благодаря.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   ВБИ – предполагам е вътрешно-болнична инфекция.

   Но какво разбирате използвайки съкращението „РЦ“ ?

 • Здравейте, от РЗИ ми изискват програма за превенция на ВБИ, може ли да ми поясните как точно се изготвя.
  Благодаря много.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Предполагам, че задавате въпроса като представител на лечебно заведение.
   Съгласно медицинският стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции – всяко лечебно заведение за болнична помощ трябва да разполага с годишна програма за профилактика и контрол на ВБИ и програма за ограничаване на АМР (антимикробната резистентност); ръководителят на лечебното заведение осигурява необходимите организационни, кадрови и финансови ресурси за изпълнение на програмите; всяко лечебно заведение за извънболнична помощ трябва да разполага с годишна обща програма за профилактика и контрол на ВБИ и ограничаване на АМР

   Трябва да се изготви такава програма и да се представи в РЗИ.

Напишете коментар