ДВ 2011

Нови изисквания към медицинските прегледи на водачите на МПС

В ДВ бр. 39 от 20.05.2011 е обнародвана Наредба на МЗ № 3/11.05. 2011 за…

Мария Радева|Автор
20 май 2011

В ДВ бр. 39 от 20.05.2011 е обнародвана Наредба на МЗ № 3/11.05. 2011 за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Физическата годност на водачите се установява чрез:
1. медицински преглед/и за установяване на здравословното състояние; резултатите от медицинския преглед се нанасят в Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по нов образец съгласно наредбата
2. заключение за съответствието на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност към водачите; заключението се нанася в Карта за оценка на физическата годност по нов образец; заключението е със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му.

За работата на ТОЛЕК, ТЦЕЛК се прилагат отделни разпоредби, вкл. и специална заповед, издадена от министъра на транспорта

За нуждите на наредбата водачите на МПС се разделят на следните групи:
1. група 1 – водачите на МПС от категориите „АМ“, „А1“, „А2“, „А“, „B1“, „B“, „BЕ“ и „Ткт“;
2. група 2 – водачите на МПС от категориите „С1“, „С“, „С1Е“, „СЕ“, „D1“, „D“, „D1Е“, „DЕ“, „Ттм“ и „Ттб“.

Наредбата изрично определя заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията.

Наредбата изрично определя и заболяванията и състоянията, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК).

Първоначалният медицински преглед се извършва от общопрактикуващия лекар на лицето, при който е осъществен постоянен избор. В случай, че лицата са здравнонеосигурени прегледът може да се се извърши от всеки общопрактикуващ лекар.

Първоначалният медицински преглед на лицата от група 1 обхваща:
оценка на състоянието на зрителната система и състоянието на останалите органи и системи,
проверка за наличието на регистрирани заболявания.

Първоначалният медицински преглед на лицата от група 2 обхваща всички изисквания за физическа годност, определени в приложение към наредбата. В тези случаи лицата преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус.

Заключенията на експертните органи подлежат на обжалване от страна на заинтересованите лица по следния ред:
срещу заключенията на общопрактикуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им пред ТОЛЕК.
срещу заключенията на ТОЛЕК – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЦЛЕК;
срещу заключенията на ТЦЛЕК – пред Административния съд – София град, по реда на АПК.
ТОЛЕК и ТЦЛЕК следва да се се произнесат по жалбите в 10-дневен срок.

7 comments

 • Пиша Ви относно поредният абсурд,който се случва в държавата към хората с увреждания.Аз съм на 46г. и съм от гр.Плевен, преди 11 години ми направиха операция от дискова херния на пето и шесто шийно ниво и след 3г. ми сложиха диагноза Спинална мускулна атрофия.Преди 5г. ми беше издадено ТОЛЕК решение за преиздаване на шофьорска книжка.Тези 5г. изтекоха,сега на 06.03.2018г. бях отново на ТОЛЕК комисия в гр.Горна Оряховица,комисията реши отново да ми издаде документ за още 5 години.Днес на 07.03.2018г. отидох с документа в КАТ и от там ми казаха,че нямам право на преиздаване.Комисията от гр.Горна Оряховица се е обадила в КАТ,че анулира документа.На мен шофьорската книжка ми е нужна.Какво трябва да направя в този случай?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   мисля че вече отговарях на подобен въпрос.

   ТОЛЕК – не могат просто така да се обадят в КАТ.
   ТОЛЕК се произнася с някакъв документ, който документ подлежи да обжалване по определен ред.
   Това е вашата възможност.

 • Здравко Христов

  Здравейте. Казвам се Здравко Христов. Освидетелстван съм от телк с 50% . Наскоро изкарах курс за шофьори кат.С+Е и едва на външния изпит по кормуване разбрах за особените медицински за които говорим. След като бях освидетелстван от ТОЛЕК за кат.С не ме допуснаха да карам за С+Е от ДАИ. Какъв е реда от тук нататък.
  Благодаря за вниманието.

  С уважение З.Христов

  • Мария Радева

   Здравейте!

   В случай, че не сте съгласни с решението на ТОЛЕК – същото подлежи на обжалване, по реда на Наредба 3/2011.

   В случай, че заключението на ТОЛЕК е, че не отговаряте на изискванията за физическа годност за определената категория – няма как да бъдете допуснат да продължите процедурата по-нататък.
   Ако здравословното ви състояние е обратимо и предполага подобряване – може да се явите, след определен срок за нова оценка от ТОЛЕК.
   Ако здравословното ви състояние не предполага промяна на заключението на ТОЛЕК – вие ще си решите, но вероятно трябва да помислите за смяна на професията.

   Относно решението на ДАИ – не съм компетентна в тази област и не мога да Ви бъда полезна.

 • Стефан Стоилов Евтимов

  Освидетелстван съм от ТОЛЕК за шофоркат.“В“.Свидетелството за управление на МПС ми изтича м.октомври 2015г.Какъв е предварителният срок за подаване на молба до комисията,за подновяване на документа.Живея в гр.София.

  • Мария Радева

   Съжалявам, но не мога да Ви дам конкретен отговор.

   За да сте сигурен, че няма да имате проблем със съответните документи – обърнете се за информация към ТОЛЕК. Комисията има вътрешни правила за работа и служителите следва да преценят колко е натоварена комисията, колко следва да се чака и т.н.

 • трудова нетрудоспособност 58%-трябвали да си сменям шофьорската книжка-имам трактор които ползвам за собствени нужди

Напишете коментар