ДВ 2012

Новият – стар размер на потребителската такса е вече факт

Отговорът на въпроса колко е потребителската такса – вече е факт. В ДВ 68/04.09.2012 е…

Мария Радева|Автор
10 сеп. 2012

Отговорът на въпроса колко е потребителската такса – вече е факт.

В ДВ 68/04.09.2012 е обнародвано ПМС 193 от 28.08.2012 за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение.

Считано от 04.09.2012 размерът на потребителската такса е 2.90, а за всеки ден болнично лечение – 5.40 лева.

Както писах по-рано, с изменение в ЗЗО размерът на потребителската такса беше “отвързан” от минималната работна заплата. Така за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, ЗЗОЛ ще плащат потребителска такса в размер, определен с постановление на Министерски съвет.

Стенограма от заседанието на МС, на което под т. 34, са обсъдени мотивите за определяне на този размер на потребителската такса.

Оставете първия коментар