НРД 2012

НЗОК – договор за приемане на обеми и цени

В ДВ брой 5 от 17.01.2012 ще бъдат обнародвани: Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011 за…

Мария Радева|Автор
16 ян. 2012

В ДВ брой 5 от 17.01.2012 ще бъдат обнародвани:

Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011 за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 между НЗОК и БЗС

И

Договор № РД-НС-01-3 от 30.12.2011 за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 между НЗОК и БЛС

2 comments

Напишете коментар