Публикации

Непосредственият контрол, осъществяван от НЗОК/РЗОК, съгласно измененията на Закона за здравното осигуряване

сп. Административно правосъдие бр.6/2009 Резюме: Целта на статията е да представи правната рамка на непосредствения…

Мария Радева|Автор
30 сеп. 2010

сп. Административно правосъдие бр.6/2009

Резюме:

Целта на статията е да представи правната рамка на непосредствения контрол съгласно Закона за здравното осигуряване (изм. ДВ 101/18.12.2009). Непосредственият контрол се извършва съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания и съгласно АПК за случаите на неоснователно получени от изпълнителите суми.

Представени са и дискусионни тези относно правомощията на лекарите контрольори и финсовите инспектори, както и относно резултатите от непосредствения контрол, осъществяван от длъжностните лица на НЗОК/РЗОК.  Към статията

Оставете първия коментар