Научни публикации

42

Дисциплината „Социално и здравно законодателство” в обучението по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”

Варненски медицински форум‘2014, приложение 2, Университетско издателство МУ – Варна
Прочети

41

Застраховката „Професионална отговорност” в медицинската практика

Известия на съюза на учените – Варна, 1/2013, ISSN 1310-6376, 35 – 39
Прочети

40

За някои правни и практически аспекти на листата на чакащите

Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2014, брой volume IV, ISSN 1314-4111, 60 – 63
Прочети