Трудово и осигурително право

Насилието над лекари и медицински сестри

Източник: www.otgovori.info Автор: Деяна Илиева, специалист по ЗБУТ Най–застрашените работни места са концентрирани предимно в…

Мария Радева|Автор
4 окт. 2011

Източник: www.otgovori.info

Автор: Деяна Илиева, специалист по ЗБУТ

Най–застрашените работни места са концентрирани предимно в обслужващия сектор, особено в здравеопазването, транспорта, търговията на дребно, общественото хранене, финансовия сектор и образованието. Контактът с потребители или клиенти увеличава риска за насилие при работа. Здравеопазването се причислява към секторите, които са най–силно засегнати от насилие при работа (използвайте връзката, за да прочетете цялата публикация)

Европейската Комисия е въвела мерки за да осигури безопасността и здравето на работещите. Директивата на Съвета от 1989 (89/391/EEG) съдържа основополагащите разпоредби за безопасност и здраве при работа. Според директивата работодателите са отговорни да осигурят при работа работещите да не бъдат увредени, включително от насилие. Всички страни членки прилагат директивата чрез законодателството си, а някои освен това са разработили ръководства, как да се предотврати насилието при работа

Оставете първия коментар