ДВ 2012

Наредба за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Източник: otgovori.info Влиза в сила Наредбата за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на…

Мария Радева|Автор
14 май 2012

Източник: otgovori.info

Влиза в сила Наредбата за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Съгласно наредбата работодател, с повече от 50 работници и служители, е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност.

За иконимическите дейности в сферата на здравеопазването процентите са:

Хуманно здравеопазване – 10%
Медико-социални грижи с настаняване – 7%
Социална работа без настаняване – 10%

4 comments

 • на 61 години съм с 55% намалена трудоспособност. предстои ми преосвидеталстване.Имам хипертония трета степен и бях в болница,но имам и други придружаващи заболявания за които нямам изследвания в болницата и сега имам ли право на направления за тях от личния лекар, тъй като за всеки преглед трябва да плащам като частно неосигурено лице. Има ли такака точка от правилника,където до един месец не може да ми се дават направления за ТЕЛК от другите лекари без кардиолога.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Благодаря за въпроса.

   За времето на хоспитализацията личните лекари имат забрана за назначаване и извършване на прегледи и изследвания, необходими за основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето и за придружаващите заболявания по време на стационарното лечение.

   Не смятам, че във вашия случай проблемът е преминалата хоспитализация, а спецификата на изследванията, които трябва да направите.

   „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6) е документ, който се използва се в случаите, когато ОПЛ или специалист изпраща пациент към специалист за прегледи и консултации, необходими за представяне пред ЛКК или ТЕЛК, към ЛКК за извършване на експертиза на работоспособността или при допълнително поискани прегледи от ЛКК.
   В тези случаи не се издава „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3), а всеки специалист, извършил прегледа, попълва данните си в отрязък от талона за медицинска експертиза.

 • 3-ма имам при мен – двама лекари и три медицински сестри 🙂

Напишете коментар