Актуална информация

Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Изходът на съдебните производства (наказателни, граждански, административни), в които е необходимо ползването на специални знания,…

Мария Радева|Автор
11 дек. 2012

Изходът на съдебните производства (наказателни, граждански, административни), в които е необходимо ползването на специални знания, до голяма степен зависи от заключенията на вещите лица.
Вещото лице е специалист със специални знания и умения, който подпомага на съдебните и разследващи органи за разбирането и преценката на специфични ситуации. Делата, свързани с лекари и лечебни заведения, почти винаги са свързани с участието на вещи лица.

В ДВ 98/11.11.2012 е обнародвана Наредба № 3 от 30.11.2012 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Наредбата ще влезе в сила 3 дни след обнародването.
До сега действащата Наредба № 1/2008 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Висшия съдебен съвет се отменя.

Условията, на които трябва да отговарят специалистите, желаещи да станат вещи лица, както и реда за включването им в съответните списъци са уредени в наредбата.

Наредба 3/2012 определя две групи експертизи, свързани със здравето на човека.

Клас „Съдебномедицински експертизи“

Видове:
Съдебномедицинска експертиза на труп
Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Видове:
Съдебно-психиатрична експертиза
Съдебно-психологична експертиза
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

6 comments

 • Веселин Гяуров

  Направо е преписана старата Наредба с всичките си недъзи!
  Това отразява цялото състояние на държавата ни;
  „Експертите“ осъществили „новото“ издание са на ниво деловодители или архивари;Недостойно за системата !

  • Мария Радева

   За съжаление констатацията Ви е вярна – както за наредбата, така и за държавата.
   А да не забравяме, че точно вещите лица решават изхода на голям брой съдебни производства.

 • За съжаление и новата Наредба № 3/2012 на МП, касаеща вещите лица, е приета без да се консултира становището на заинтересованите специалисти, поради което повтаря недостатъците на предходните две – има повече пожелателен характер, без да съобразява конкретните интереси на страните по взаимоотношението възлагащ орган – вещо лице.

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара!
   Аз смятам, че системата на вещите лица има съществен проблем – трябва нова уредба, която да отразява промяната в обществената реалност и съдебната система!

   • А защо не се практикува случайният избор? Работят едни и същи в.л. в комбина със съдиите и си трупат пари… вкл. в делата с топлофикация. Като четеш *******, да ти се отще съд, ама лесно те осъждат!

Напишете коментар