Аргументи и коментари

Намаляват служителите в Министерство на здравеопазването

Обновена: Когато публикувах (19.07.) тази статия завърших с думите: Новата структура е удобен начин за…

Мария Радева|Автор
19 юли 2013

Обновена:

Когато публикувах (19.07.) тази статия завърших с думите: Новата структура е удобен начин за разчистване на неудобните служители. Иска ми се да вярвам, че действителната причина за приемането на нов Устройствен правилник на МЗ, (старият за последно беше променен през март 2013), е стремежът за по-добра организация на работата в министерството, а не поредното политическо кадруване.

Само 10 дни по-късно, според mediapool.bg Здравният министър предприе чистка на служители

Нов устройствен правилник на Министерство на здравеопазването

Числеността на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на здравеопазването ще бъде намалена. Това става ясно от обнародвания Устройствен правилник на МЗ.

Преди общата численост на персонала в МЗ и административните му структури е била 267 щатни бройки.

Съгласно обнародваният в ДВ 64/19.007.2013 Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването числеността на персонала се определя на 253 щатни бройки.

Намалените щатни бройки ще бъдат разпределени в повече дирекции.

От три на четири се увеличават се дирекциите в Общата администрация: дирекция „Бюджет и планиране“; дирекция „Счетоводство и финанси“; дирекция „Административни дейности“; дирекция „Връзки с обществеността“.

Девет стават дирекциите в Специализираната администрация: „Здравна политика“; „Управление на медицинските дейности“; „Обществено здраве“; „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества“; „Международни проекти и специализирани донорски програми“; „Европейска координация, международни дейности и протокол“; „Инвестиции и обществени поръчки“; „Нормативно регулиране на системата на здравеопазването“; „Електронно здравеопазване“.

В срок до един месец от влизането в сила на правилника, Министърът на здравеопазването утвърждава длъжностното разписание на служителите в министерството.

Оставете първия коментар