Аргументи и коментари

Намаленият размер на потребителската такса от днес

След излизането на днешния ДВ 2/07.01.2014 – съм длъжна да се извиня на МС, за…

Мария Радева|Автор
7 ян. 2014

След излизането на днешния ДВ 2/07.01.2014съм длъжна да се извиня на МС, за предположението, което направих, че промяната в потребителската такса ще бъде направена със задна дата – т.е. от 01.01.2014.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312.27.12.2013 за изменение и допълнение на Постановление № 193 на МС 2012 за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение – влиза в сила от деня на обнародването му – т.е. от днес.

От 07.01.2014, само лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение сума в размер 1,00 лв. От групата на лицата, заплащащи по-нисък размер на потребителската такса, са изключени другите категории пенсионери.

За всички останали лица, потребителската такса остава 2,90 лева.

Как лечебните заведения ще установят кои пенсионери ще се ползват от намалената такса и кои не – за сега това е въпрос без отговор.

Разпоредбата, относно болничната помощ остава непроменена. Съгласно чл. 2 от ПМС 193/2012 всички задължително здравноосигурени лица заплащат за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, сума в размер 5,80 лева на ден.

Намаленият размер на потребителската такса ще бъде компенсиран от държавния бюджет.

Разликата от 1.90 лева се заплаща на а лечебното заведение от държавния бюджет чрез НЗОК. Неонходимите средства ще бъдат предоставени на НЗОК от бюджета на МЗ и ще се отчитат като трансфер.
Дължимите суми ще бъдат изплащани след представяне на финансови отчети (по образец) в съответната РЗОК в срок до 3 работни дни от началото на месеца, следващ отчетния.

Във финансовите отчети не се включват лицата, които са освободени от заплащане на суми за посещение при лекар или при лекар по дентална медицина съгласно чл. 37, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване.

И само един въпрос за размисъл …
Нормално е държавата да въведе отчетност на сумите, които ще плаща и да иска справки за лицата, преминали през лечебните заведения и ползващи се от намалената потребителска такса. Защо обаче във финансови отчет следва да се посочат и лицата, заплатили пълния размер на потребителската такса, към чието заплащане държавата няма отношение? А не е ли, за да има възможност да се правят други проверки, вкл. и за издадените касови бележки?

8 comments

 • Марина Петрова

  Имам позната пенсионерка с отрязан крак и определена 98% инвалидност. Получава рецепта от личния си лекар за обезболяващи, или така наречената „зелена “ рецепта. Личният и лекар и изисква при всяка рецепта да плаща по 5 лева. Правилно ли е това? Понеже никъде не пише за такива рецепти, след като попаднах на вашия сайт, реших да ви пиша. Моля,отговорете ми! С приятелски поздрав.

  • Мария Радева

   При така зададения въпрос – по-скоро бих отговорила НЕ. Но уточнявам, че не зная подробности по случая.
   Категоричен отговор на този въпрос може да даде РЗОК ако извърши проверка по случая.

 • ЗАЩО ОТ КАСАТА ИСКАТ ДА ПОПЪЛВАМЕ В ГРАФАТА ЗА ПЪЛНИЯТ РАЗМЕР / лицата, заплатили пълния размер на потребителската такса / БРОЙКА КОЯТО Е РАВНА НА ДРУГИТЕ БРОИКИ В ДРУГИТЕ ПО – ДОЛУ ДВЕ ГРАФИ …НЕ , ЧЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПОЛУЧИ ТАКАВА КОМБИНАЦИЯ У НО ДА ГО ИЗИСКВАТ …ПРАВИЛНО ЛИ Е ТОВА ??

 • Остава въпросът как ще бъде доказано упражненото право на този вид пенсия. Освен с Разпореждането няма друг валиден документ.До този момент е съм видяла някакво указание на НЗОК или такова съвместно с БЛС.

  • Мария Радева

   Много сте права. Фактът на отпускане на пенсията, както и нейният размер ср доказват само и единствено с разпореждането – няма друг документ.
   Личното ми мнение е, че нито НЗОК, още повече БЛС – могат да дават някакви указания в тази връзка.
   Постановлението е на МС и нито НЗОК, нито БЛС имат право да издават някакви указания по прилагането му.
   А и постановлението е пределно ясно – а как ще бъде изпълнено – това е друг въпрос, който нито МС, нито НЗОК ги интересува.

   За мен намаляването на потребителската такса е популистки ход, за който сега трябва да се намерят пари. А колкото по-малко трябва да плащат държавата, токова по-добре …

 • Моля,пояснете за незнаещите: кои са „другите категориите пенсионери“,които не са обхванати от промяната в постановлението и ще заплащат пълната такса от 2.90?
  Благодаря.

  • Мария Радева

   Кодексът за социално осигуряване е основният нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани с пенсионното осигуряване на лицата. По силата на неговите разпоредби се отпускат както пенсии за трудова дейност, така и пенсии, несвързани с трудова дейност.

   Пенсиите за трудова дейност са:
   Пенсия за осигурителен стаж и възраст САМО ТЕЗИ ПЕНСИОНЕРИ ЗАПЛАЩАТ НАМАЛЕН РАЗМЕР НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА, ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ – НЕ
   Пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
   Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;
   Наследствена пенсия.

   Пенсиите, несвързани с трудова дейност са:
   Пенсия за военна инвалидност;
   Пенсия за гражданска инвалидност;
   Социална пенсия за старост;
   Социална пенсия за инвалидност;
   Пенсия за особени заслуги;
   Персонална пенсия
   От 1 януари 2013 г. пенсии за особени услуги не се отпускат по КСО, но продължава изплащането по отпуснатите до тази дата.

Напишете коментар