ДВ 2013

Наказателният кодекс – в защита на лекарите

Толкова обсъжданите и искани от съсловната организация изменения в Наказателния кодекс са вече факт. В…

Мария Радева|Автор
10 юли 2013

Толкова обсъжданите и искани от съсловната организация изменения в Наказателния кодекс са вече факт. В ДВ 61/09.07.2013 са обнародвани измененията в Наказателния кодекс, който имат за цел защита на професионалистите, които се грижат за здравето.

Измененията са в две разпоредби – чл.116, ал.2 и чл.131, ал.2.

Съгласно чл. 116, ал.2 – За убийство на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, ……… или на медицински специалист, на учител (възпитател) при или по повод изпълнение на службата или функцията му, наказанието е лишаване от свобода от двадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Съгласно чл.131, ал.2 – За причиняване на телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, ……….. или на медицински специалист, на учител (възпитател) при или по повод изпълнение на службата или функцията му, наказанието е лишаване от свобода:
1. от пет до петнадесет години при тежка телесна повреда
2. от три до десет години при средна телесна повреда
3. от една до пет години при лека телесна повреда, представляваща разстройство на здравето, извън случаите, които се квалифицират като средна и тежка телесна повреда
4. до три години при лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

Какъв ще е ефектът от тези изменения – бъдещето ще покаже.

Оставете първия коментар