Аргументи и коментари

Надежда за лекарства

С измененията на Наредба № 34 от 2005  за реда за заплащане от републиканския бюджет на…

Мария Радева|Автор
1 мар. 2011

С измененията на Наредба № 34 от 2005  за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (ДВ 18 01/2011)  е гарнтирано, че наличните в лечебните заведения – крайни получатели, към 1 март 2011 лекарствени продукти, предназначени за лечение на състояния след трансплантация на тъкани и органи, редки заболявания и за поддържаща хормонална терапия, се предписват и отпускат по досегашния ред до изчерпване на количествата.

Остават въпросителните пред нуждаещи се пациенти за времето след изчерпване на наличните количества.

Оставете първия коментар